Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste Als tussen werkgever en werknemer afspraken zijn gemaakt over de beĆ«indiging van het dienstverband en de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, dient de werkgever zich er van bewust te zijn dat de werknemer op grond van de wet zonder opgave van redenen deze overeenkomst alsnog schriftelijk kan ontbinden. Daarvoor heeft de…