AMBTENAREN
RECHT

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. De verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is vergelijkbaar met die van tussen werknemer en werkgever, maar wordt beheerst door een specifieke rechtspositieregeling, zoals bijvoorbeeld rechtspositieregelingen van de gemeente waarvoor de ambtenaar werkt.

De beslissing die door de overheidsinstelling (bestuursorgaan) op basis van die rechtspositieregeling wordt genomen, is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Te denken valt dan aan een (voorgenomen) besluit waarbij de ambtenaar wordt geschorst, een disciplinaire maatregel wordt opgelegd of waarin een beslissing over herplaatsing of (straf)ontslag wordt genomen. Een dergelijke beslissing zal door het bestuursorgaan zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd moeten worden.

Indien sprake is van een voornemen om een dergelijke beslissing te nemen, wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld om eerst zijn mening over die beslissing naar voren te brengen vóórdat het bestuursorgaan een definitief besluit neemt. Dat heet een zienswijze. Bij het opstellen van deze zienswijze kunnen wij u helpen. Wanneer het bestuursorgaan overgaat tot het nemen van de definitieve beslissing, is het mogelijk om daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn. Tevens kunnen wij u bijstaan tijdens de hoorzitting die doorgaans volgt na het indienen van een bezwaarschrift. Het bestuursorgaan zal dan een nieuwe beslissing op bezwaar nemen waartegen de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank open staat. Wij hebben ruime ervaring in procederen in bestuurszaken zodat wij u ook hierbij adequaat kunnen bijstaan.

Uw SPRAAQ makers

Kirsten Roskam advocaat Almelo
Kirsten Roskam
Stephanie Profijt advocaat Almelo
Stephanie Profijt

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag over dit rechtsgebied? Maakt u dan gebruik van ons vragenformulier en stel geheel vrijblijvend uw vraag.
Bel mij terug

Wij bellen u graag op een voor uw gewenst dagdeel.


Op welk dagdeel mogen wij u bellen?

HEEFT U BEHOEFTE AAN JURIDISCHE BIJSTAND?