Het nieuwe kabinet en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, komen de volgende wijzigingen in het arbeidsrecht eraan. Wij hebben ze op een rijtje gezet:

1 | Verlenging duur proeftijd

Het wordt voor werkgevers mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan twee jaar een proeftijd van drie maanden overeen te komen. Krijgt de werknemer direct een contract voor onbepaalde tijd? Dan mag een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken.

2 | Cumulatie van ontslaggronden

Met de komst van de WWZ werd een verbod gegeven op de cumulatie van ontslaggronden. Met andere woorden, er mocht geen combinatie van ontslagredenen worden aangevoerd die voor de werkgever gezamenlijk tot de conclusie leidden dat de arbeidsovereenkomst diende te worden beëindigd. Dat gaat veranderen. Het gevolg daarvan is wel dat de kantonrechter een extra vergoeding aan de werknemer kan toekennen naast de transitievergoeding.

3 | Transitievergoeding

Nu is het zo dat een werknemer recht krijgt op een transitievergoeding op het moment dat sprake is van een dienstverband van 24 maanden of meer. Het kabinet is voornemens om de teller al bij de eerste dag van het dienstverband in te laten gaan.

4 | Transitievergoeding lager na tien jaar in dienst

Gelet op het voornemen onder punt 3. zullen werkgevers met hogere vergoedingen worden geconfronteerd. Dit wordt gecompenseerd door de opbouw van de transitievergoeding te veranderen. Onder het huidige recht heeft de werknemer (voor de gewerkte jaren vanaf tien jaar in dienst) recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dat verandert in een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

5 | Transitievergoeding en 104 weken arbeidsongeschiktheid

Als de werknemer 104 weken ziek is en de werkgever heeft al die tijd het salaris doorbetaald, is bij een beëindiging van het dienstverband alsnog een transitievergoeding verschuldigd. Dit drukt doorgaans zwaar op de financiële huishouding en voelt voor menig werkgever ook nog eens verkeerd. Als het wetsvoorstel doorgaat, kan de werkgever een financiële compensatie krijgen als er op of na 1 juli 2015 aan een zieke werknemer een transitievergoeding is betaald voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Let er dan wel op dat de grond voor de beëindiging daadwerkelijk is gelegen in de arbeidsongeschiktheid.

6 | Ketenregeling

De WWZ heeft ervoor gezorgd dat de duur van de ketenregeling van 3 naar 2 jaar ging. De achterliggende gedachte was dat flex dan sneller vast zou worden. Het omgekeerde bleek echter het geval en werknemers werden eerder werkloos. Deze maatregel wordt hoogstwaarschijnlijk teruggedraaid.
Dit zijn de wijzigingen die het kabinet beoogt, maar waarover nog geen zekerheid bestaat. Welke wijzigingen in 2018 wel doorgang vinden, leest u hier.

Lees hier alles over de Nieuwe arbeidsrechtwetgeving in 2018

Vraag over deze blog?

Heeft u een vraag over deze blog? Maakt u dan gebruik van ons vragenformulier en stel geheel vrijblijvend uw vraag.