neem contact met ons op 085 773 20 85

werknemer kan niet werken want moet zorgen voor ziek familielid

Arbeidsrecht

alles over Werknemer moet voor ziek familielid zorgen. Wat te doen als werkgever?

Het kan zich voordat dat één van uw werknemers niet in staat is om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren, omdat er gezorgd moet worden voor een zieke in zijn of haar naaste omgeving. Hoe moet u hiermee als werkgever omgaan? Het is belangrijk als werkgever om in dit soort situatie de juiste keuzes te maken: een (juridische) misstap is nou eenmaal snel gemaakt. Daarbij is het goed om voor ogen te houden dat werkgevers een zorgplicht hebben jegens hun werknemer. 

Praktijkvoorbeeld

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:122) heeft een arrest moeten wijzen over een situatie waarin voornoemde vraag aan de orde kwam. In deze blog zal dit nader worden toegelicht. 

In bovenstaande kwestie ging het om een werknemer die sinds 1 februari 2007 in dienst was bij de werkgever als internationaal chauffeur. Een aantal jaren later is er bij de echtgenote van werknemer een ernstige vorm van kanker geconstateerd. Om deze reden heeft de werknemer zich op 12 december 2018 ziek gemeld. De werknemer wilde namelijk graag, vooral ’s avonds, bij zijn vrouw kunnen zijn. Dit was niet te combineren met zijn functie. 

Werknemer en werkgever zijn later die maand twee maal met elkaar in gesprek gegaan. Werkgever heeft hierbij laten weten dat bij een concurrent een functie voor de werknemer beschikbaar was, waarbij enkel overdag werd gereden. Op deze manier kon de werknemer er ’s avonds voor zijn vrouw zijn. Werknemer ging hiermee akkoord en is uit dienst getreden bij werkgever, waarna hij op 7 januari 2019 voor bepaalde tijd in dienst zou treden voor de duur van zeven maanden bij deze derde. Vervolgens is een half jaar later door deze derde werkgever aan de werknemer medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. De werknemer was het hier niet mee eens en is naar de rechter gestapt. De kantonrechter was hierbij van mening dat de derde werkgever moet worden gezien als opvolgend werkgever en kende een vergoeding toe voor de onregelmatige opzegging, de transitievergoeding en een billijke vergoeding. 

Hoger beroep

In hoger beroep was het hof van oordeel dat er sprake is geweest van misbruik van omstandigheden. Werknemer verkeerde in bijzondere omstandigheden, te weten een noodtoestand en een afhankelijke positie. De werknemer kon namelijk zijn werk niet combineren met de zorg voor zijn ernstig zieke echtgenote. Daarnaast wordt het verweer van de werkgever verworpen dat er geen andere mogelijkheid was dan uit dienst te treden, nu werknemer niet meer beschikbaar was voor de bedongen arbeid. Volgens het hof had de werknemer eenvoudigweg de hele dag thuis kunnen zijn, aangezien de werknemer zich ziek had gemeld en werkgever geen controle heeft laten uitvoeren door een bedrijfsarts of arbodienst. 

Voorts had de werkgever moeten wijzen op de regeling die is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. Deze regeling ziet op kort- of langdurend zorgverlof. Vanuit goed werkgeverschap had de werkgever hierin medewerking moeten verlenen. 

Maar het hof gaat veder. Zo had de werkgever een terugkeergarantie moeten geven. Werkgever wist namelijk dat de arbeidsovereenkomst bij de derde voor bepaalde tijd was. Werknemer had verzocht om een tijdelijke oplossing voor de situatie, maar de werkgever heeft in plaats daarvan een definitieve oplossing gepresenteerd. Het hof vond dus dat er sprake is van misbruik van omstandigheden, met als gevolg vernietiging van de opzegging door de werknemer. Dit heeft tot gevolg dat er (toch) geen einde was gekomen aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Aangezien beide partijen van mening waren dat de arbeidsverhouding was verstoord, is het voorwaardelijk ontbindingsverzoek toegewezen en is aan de werknemer een transitievergoeding en een billijke vergoeding toegekend. 

Advocaat

Uit bovenstaande moet worden geconcludeerd dat goed werkgeverschap en de zorgplicht jegens een werknemer om de hoek komen kijken als een werknemer geconfronteerd wordt met een ziek familielid waarvoor gezorgd moet worden. Alle omstandigheden van het geval spelen een rol bij de beoordeling hoe u als werkgever in een situatie dient te handelen. Zit u op dit moment in een soortgelijke situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten helpen u graag.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button