neem contact met ons op 085 773 20 85

ontslag zieke werknemer

Arbeidsrecht

alles over Zieke werknemer ontslaan, welke mogelijkheden zijn er dan?

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, geldt er een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Dit betekent dat de werknemer voor de duur van 104 weken het loon van de werknemer moet doorbetalen (minimaal 70%). Tijdens de ziekte periode is het niet verstandig de werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. De werknemer verliest dan namelijk het recht op een uitkering als gevolg van verwijtbare werkloosheid. Het UWV moet immers in die situatie eerder een uitkering verstrekken dan eigenlijk de bedoeling was. Na het doorlopen van de wachttijd van 104 weken heeft de werkgever de mogelijkheid het dienstverband te beëindigen, oftewel een zieke werknemer te ontslaan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden en zullen nader worden toegelicht. 

Vaststellingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst kunnen werknemer en werkgever zonder tussenkomst van een derde de arbeidsovereenkomst beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld welke vergoedingen werknemer krijgt toegekend. Van de wettelijke transitievergoeding mag af worden geweken. Het is dan aan de werknemer om te bepalen of hij/zij hiermee akkoord wil gaan of het liever alsnog op een andere manier wil regelen. 

Schriftelijke instemming werknemer met opzegging

Deze manier van ontslag lijkt sterk op de vaststellingsovereenkomst, maar er zijn verschillen. Werknemer wordt ex. art. 7:671 BW gevraagd om in te stemmen met de beëindiging. In tegenstelling tot de vaststellingsovereenkomst, zijn partijen gebonden aan de wettelijke regels voor ontslag. Men moet dus rekening houden met de opzegtermijn, opzegverboden, transitievergoeding etc. Er is hier sprake van opzegging i.p.v. beëindiging.

UWV-procedure

Na 104 weken kan een ontslagvergunning aan worden gevraagd bij het UWV. Aannemelijk moet zijn dat geen herstel is te verwachten binnen 26 weken. De bedrijfsarts zal dit vooraf moeten beoordelen. Een bedrijfsarts zal ook vaststellen wat de mogelijkheden van de werknemer zijn om werk te verrichten. Het UWV zal vervolgens bepalen of al dan niet een ontslagvergunning wordt verstrekt. Met een ontslagvergunning kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. 

Slapende dienstverbanden

Sommige werkgevers kiezen ervoor het dienstverband van de zieke werknemer na 104 weken slapend te houden. Dit betekent dat de werknemer thuis zit zonder loon. De werknemer staat nog steeds op de loonlijst en op deze manier wordt het betalen van de transitievergoeding vermeden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat op grond van goed werkgeverschap de werkgever in moet stemmen met een verzoek van de werknemer om het dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Het dienstverband slapend houden getuigd dus niet van goed werkgeverschap. 

Tip voor de werkgever: laat een werknemer pas beginnen met werken als de arbeidsovereenkomst door de werknemer is ondertekend.

Advocaat ontslag zieke werknemer

Is uw werknemer ziek en zou u graag tot ontslag over willen gaan na 104 weken ziekte? Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op.  

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button