Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Heeft een huurder bedrijfsruimte recht op verhuiskostenvergoeding bij einde huurovereenkomst? 

verhuiskosten bedrijfsruimte

Aan het einde van een huurovereenkomst bedrijfsruimte kan de huurder recht hebben op een verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding komt ten laste van jou, de verhuurder. De huurder heeft niet in iedere situatie recht op een vergoeding en daarnaast komen ook niet alle kosten voor een vergoeding in aanmerking. Wanneer je wél een vergoeding moet betalen lees je hier!

Wanneer kan de huurder recht hebben op een verhuiskostenvergoeding

De eerste voorwaarde is dat alleen bij de huur van middenstandsbedrijfruimte (artikel 7:290 BW) er bij het einde van de huurovereenkomst een verhuiskostenvergoeding kan worden toegekend. Bij kantoorruimte als bedoeld in artikel 7:230a  kan er dus geen verhuiskostenvergoeding worden toegekend! De tweede voorwaarde voor de toekenning van de verhuiskostenvergoeding is dat de huurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd. Als niet jij, maar de huurder de huurovereenkomst opzegt, hoeft er dus geen verhuiskostenvergoeding te worden betaald.

Wie kan er verzoeken om een verhuiskostenvergoeding?

Naast de hoofdhuurder kan ook een onderhuurder, aan wie toestemming tot onderverhuur is verleend, verzoeken om een verhuiskostenvergoeding. In sommige situaties maken zowel de hoofdhuurder als de onderhuurder kosten en dan kan aan beide partijen een vergoeding toegekend worden. Wel moet het gaan om aparte schadeposten. Als de huurder en de onderhuurder precies dezelfde kosten opvoeren, wordt hiervoor niet twee keer een vergoeding toegekend.

Wat valt er onder de verhuis- en inrichtingskosten?

De kosten die voor een vergoeding in aanmerking komen voor een vergoeding zijn de kosten die de huurder maakt om te verhuizen en het nieuwe pand in te richten. Daaronder vallen onder meer de verhuiskosten, advertentiekosten om klanten op de hoogte te brengen van het nieuwe adres en bij een periode van dubbele huur kunnen ook deze kosten onder de verhuiskosten vallen. Let op: het gaat om een tegemoetkoming.

Hoogte verhuiskostenvergoeding bepalen

Als de huurder wil dat jij een tegemoetkoming betaalt dan moet hij aantonen welke kosten hij maakt. Daarnaast moet de huurder aantonen dat hij de onderneming daadwerkelijk gaat verhuizen en dat hij op een andere locatie eenzelfde onderneming zal voortzetten. Als de rechter niet overtuigd is over de voorgenomen verhuizing van de huurder, hoef jij als verhuurder geen verhuiskostenvergoeding te betalen. Hierbij is het wel van belang dat uit feiten en omstandigheden naar blijkt dat de huurder de onderneming waarschijnlijk niet zal verhuizen.

Ook de locatie waar de huurder de onderneming naartoe verhuist kan invloed hebben op de verplichting om een tegemoetkoming te betalen. Als een uitbater van een café hetzelfde soort café 100 meter verderop weer opent, zal er weinig twijfel bestaan. Als het gaat om een verhuizing van 100 kilometer is dat wellicht anders.

Tips over de verhuiskostenvergoeding bij einde huurovereenkomst

De huurder van een 290-bedrijfsruimte kan vragen om een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten, als de huurovereenkomst wordt opgezegd door de verhuurder.

  • Hierbij gaat het om een tegemoetkoming, je hoeft niet alle kosten te vergoeden.
  • Het tussentijds opzeggen van een huurovereenkomst kan leiden tot een hoge kostenpost met de verhuiskosten en inrichtingskosten. Vraag vooraf aan een advocaat huurrecht om advies, zodat je weet wat jouw juridische positie is en met welke kosten je rekening moet houden.
  • De huurder moet vragen om de tegemoetkoming, je hoeft niet zelf met een voorstel te komen of een aanbod te doen.

Advocaat gespecialiseerd in huurrecht

SPRAAQ advocaten adviseert en procedeert landelijk over huur en de rechten van verhuurders. Verhuurders kunnen ons als sparringpartner en advocaat inschakelen bij vragen over de (juridische) situatie rondom de verhuur van een winkel of bedrijfsruimte. Deze ruimte verhuur je in Nederland, bijvoorbeeld in Arnhem, Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Zwolle of Den Haag.

Ook interessant

huur bedrijfspand verhogen
Huur bedrijfspand verhogen? Zo doe je het goed!
Bedrag-Transitievergoeding
Verwijtbaar gedrag werknemer, maar tóch recht op transitievergoeding