Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Drugs in jouw verhuurde woning of bedrijfspand? Kom in actie!

drugs huurwoning

Als er drugs wordt gevonden in een pand dat jij verhuurd, kan dat pand door de burgemeester worden verzegeld en dan worden de ramen en deuren vervolgens dichtgetimmerd. Dat heeft grote gevolgen voor jou! Wat kan je doen als er drugs in jouw verhuurde woning of bedrijfspand gevonden wordt? Dit zijn tips!

Wat als er druggerelateerde activiteiten in een huurwoning zijn?

Een huurder is verplicht om zich als een goed huurder te gedragen. Als er drugs in de woning aangetroffen wordt (of een hele hennepkwekerij), dan is het vrij duidelijk dat de huurder zich niet gedraagt zoals zou moeten. Mocht er daarbij ook nog sprake zijn van overlast, dan is het over het algemeen gemakkelijk om aan te tonen dat de huurder zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Je kan als verhuurder bij een sluiting van het pand door de burgemeester op grond de Opiumwet de huurovereenkomst buitengerechtelijk (dus zonder tussenkomst van een rechter) ontbinden. Vanaf dat moment bestaat formeel de huurovereenkomst dan ook niet meer.

Het buitengerechtelijk ontbinden van een huurovereenkomst kan bijna nooit in het huurrecht. Bij de burgemeestersluiting op deze grond dus wel. Gaat de huurder vervolgens niet vrijwillig het pand/ de woning uit, dan zal je als verhuurder wel een procedure moeten starten. In kort geding of via een zogeheten bodemprocedure.

Uit de rechtspraak blijkt dat wanneer de huurder ernstig tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen een huurovereenkomst ontbonden blijft of wordt. Het aanwezig hebben van drugs in de woning kan zeker tot een ernstige tekortkoming leiden. Alle overige omstandigheden van het geval (bijv. heeft de huurder een gezin) spelen in de praktijk meestal ook een rol bij de beoordeling van het voorliggende verzoek.

Vermoeden van drugs in jouw verhuurde pand of woning

Als je het vermoeden hebt dat er in het pand waar jouw huurder woont of kantoor houdt drugs wordt verhandeld of een hennepkwekerij is, dan moet je actie ondernemen. Zorg voor bewijs of geef een tip door aan de politie. Mocht de politie een inval doen en drugshandel constateren, dan word jij als verhuurder hierover vaak geïnformeerd. Hierdoor heb je voldoende bewijs! Alternatief is dat je de huurder verzoek om het gehuurde te mogen betreden voor controle/ inspectie. Tip hierbij is om in de huurovereenkomst afspraken vast te leggen onder welke omstandigheden jij als verhuurder recht hebt om het gehuurde te betreden.

Sluiting pand door gemeente

De drugshandel in een pand staat vaak niet los van andere criminaliteit, overlast of geweld. Om de openbare orde te herstellen kan de gemeente een drugspand tijdelijk sluiten. In grote steden komt dit tientallen keren per jaar voor! Als de woning wordt gesloten door de burgemeester kan je als verhuurder de huurovereenkomst dus buitengerechtelijk ontbinden.

Tips bij drugs in woning

  • Zorg ervoor dat je duidelijk in het huurcontract opneemt hoe het gehuurde gebruikt moet worden. Het uitdrukkelijk verbieden van de aanwezigheid van enige drugs is aan te bevelen.
  • Druggerelateerde activiteiten kunnen een reden zijn om de huurovereenkomst door de rechter de laten ontbinden. In de meeste situaties is enkel de vondst van drugs niet voldoende voor ontbinding.
  • Jij moet aantonen dat de tekortkoming van de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Laat je informeren door een advocaat huurrecht.

Advocaat gespecialiseerd in huurrecht

SPRAAQ advocaten adviseert en procedeert landelijk over huur en de rechten van verhuurders. Verhuurders kunnen ons als sparringpartner en advocaat inschakelen bij vragen over de (juridische) situatie rondom de verhuur van een winkel of bedrijfsruimte. Deze ruimte verhuur je in Nederland, bijvoorbeeld in Nijmegen, Maastricht, Den Bosch, Amsterdam, Leeuwarden of Den Haag.

Ook interessant

onderhuur bedrijfsruimte zonder toestemming
Onderhuur zonder toestemming? Dit kan je als verhuurder van een bedrijfsruimte doen 
huur te laat
Huurder betaalt elke keer te laat. Zo pak je dit als verhuurder aan!