Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Is een huurder winkelruimte verplicht de winkel open te houden? Exploitatieplicht uitgelegd!

exploitatieplicht

In de meeste huurovereenkomsten voor een bedrijfs- of winkelruimte is een exploitatieplicht opgenomen. Hierdoor is de huurder verplicht om de gehuurde bedrijfsruimte te gebruiken op de manier zoals is afgesproken. Wat betekent deze exploitatieplicht in de praktijk voor de huurder? Kan je als verhuurder de huurder verplichten om de bedrijfs- of winkelruimte te blijven gebruiken op het moment dat de huurder daarmee gestopt is of wil stoppen? Hier lees je over de belangrijkste aandachtspunten!

De exploitatieplicht

Als verhuurder heb je er belang bij dat jouw bedrijfs- of winkelruimte gebruikt wordt en daarom is het verstandig om een exploitatieplicht op te nemen in de huurovereenkomst voor een bedrijfs- of winkelruimte. In dit beding staat onder meer dat het gehuurde gebruikt moet worden volgens de overeengekomen bestemming en geopend moet zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden. De reden hiervoor is veel dat leegstand van het bedrijfspand op een aantal manieren een negatief effect kan hebben. Zo kan de leegstand het behoud van goodwill in de weg staan en daarmee wordt het lastiger om het pand in de toekomst te verhuren voor een goede prijs. Voorts kan de leegstand op termijn leiden tot verval of vandalisme.

Gevolgen niet nakomen exploitatieplicht

Het betalen van de huur is niet voldoende om als huurder de verplichtingen na te komen als er een exploitatieplicht is opgenomen. De huurder is verplicht om de winkel- of bedrijfsruimte te gebruiken op de manier zoals is overeengekomen. Als de huurder stopt met het gebruiken van de gehuurde ruimte, terwijl de huurovereenkomst nog loopt, kan jij nakoming van de afspraken vorderen. De enkele reden dat de huurder verlies lijdt is over het algemeen niet voldoende om niet langer te hoeven voldoen aan de exploitatieplicht, dat kwam ook naar voren in een uitspraak van de rechtbank Overijssel. Het structureel niet nakomen kan zelfs kwalificeren als een tekortkoming die (uiteindelijk) een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

Verweren huurder bij exploitatieplicht

Als jij de huurder van een bedrijfsruimte aan de exploitatieplicht wilt houden, is het uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of het, in de dan geldende omstandigheden, aanvaardbaar is dat jij de huurder hieraan houdt. Ook als de rechter oordeelt dat de huurder de exploitatieplicht niet hoeft na te komen, kan jij recht hebben op een schadevergoeding. Mogelijke verweren die de huurder aan kan voeren zijn dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden of van overmacht. Bij onvoorziene omstandigheden moet het gaan om omstandigheden waardoor instandhouding van de huurovereenkomst niet verwacht kan worden van de huurder. Bij overmacht gaat het om een tekortkoming die de huurder niet is aan te rekenen, zoals de verplichte winkelsluiting tijdens de coronapandemie.

Adviezen huurovereenkomst met de verplichting om bedrijfs- of winkelruimte te gebruiken

De exploitatieplicht opnemen in de huurovereenkomst is zeer aan te raden voor jou als verhuurder Enkele tips hiervoor zijn:

  • De exploitatieplicht is een belangrijk onderdeel van de huurovereenkomst. Laat de inhoud van de bepaling opstellen en/of beoordelen door een advocaat huurrecht voordat je de huurovereenkomst ondertekent.
  • Als de huurder de bedrijfsactiviteiten niet langer wil doorzetten, kan jij nakoming van de afspraken in de huurovereenkomst eisen. De verlieslatende exploitatie valt onder het ondernemingsrisico van de huurder, daar zijn wel uitzonderingen op.

Advocaat huur gespecialiseerd in huurrecht Almelo

Heb jij vragen over de exploitatieplicht voor de huurder van een bedrijfs- of winkelruimte en ben je op zoek naar een huurrecht advocaat in Almelo of de omgeving Almelo (o.a. Rijssen, Hengelo, Tubbergen, Weerselo, Oldenzaal, Vriezenveen, Nijverdal, Enter)? SPRAAQ Advocaten kan jou helpen! Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van huurrecht!

Ook interessant

drugs huurwoning
Drugs in jouw verhuurde woning of bedrijfspand? Kom in actie!
Bedrag-Transitievergoeding
Verwijtbaar gedrag werknemer, maar tóch recht op transitievergoeding