Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Heeft de werknemer altijd recht op een transitievergoeding?

recht op een transitievergoeding

Wanneer heeft de werknemer recht op een transitievergoeding?

De wet bepaalt dat de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding opbouwt. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de rechter vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, dan is de werkgever verplicht om aan de werknemer een transitievergoeding te voldoen. Dat is doorgaans ook de reden dat de werknemer bij onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst aanstuurt op een transitievergoeding ook al is het uitgangspunt bij een vaststellingsovereenkomst dat er in beginsel geen recht op een transitievergoeding bestaat.

Zijn er mogelijkheden om onder de transitievergoeding uit te komen?

In de praktijk komt het voor dat een werknemer zelf aanstuurt op een beëindiging van het dienstverband. Als er later onderhandeld wordt en er meldt zich een advocaat namens die werknemer, zal doorgaans gesteld worden dat de werkgever een verwijt van de situatie gemaakt kan worden waardoor de transitievergoeding betaald dient te worden.

Tip: als je slim bent, heb je nadat de werknemer laat doorschemeren dat hij eigenlijk wel weg wil, al snel per mail vastgelegd dat de werknemer het initiatief heeft genomen om te praten over een einde van het dienstverband. Het snel en juist vastleggen van de wens van de werknemer om te vertrekken kan eraan bijdragen dat er geen vergoeding wordt afgesproken.

Gelukkig bestaat er geen recht op een verplichte transitievergoeding bij een ontslag op staande voet, toch?

In negen van de tien gevallen is dat zo. Maar de wetgever heeft – om het makkelijk te maken – een escape opgenomen in de wet die er op neerkomt dat ook in gevallen waarin de rechter vindt dat de ondernemer de werknemer op staande voet had mogen ontslaan, er toch recht kan bestaan op een transitievergoeding. In de praktijk wordt dan meestal een deel van de transitievergoeding toegekend, maar bij een werknemer die 63 jaar is, een dienstverband heeft van 40 jaar en € 4.500 bruto bedraagt de verplichte transitievergoeding meer dan € 60.000 bruto. Zelfs een deel daarvan is al een behoorlijke kostenpost! Destemeer reden om voorzichtig te zijn met een ontslag op staande voet.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer betekent geen verplichte transitievergoeding

In de wet staat duidelijk dat als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of heeft nagelaten, de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. Er moet dan wel sprake zijn van een ernstige gedraging (of misdraging) van de werknemer. Hetgeen is gebeurd, moet dusdanig ernstig zijn dat het van de werkgever niet langer kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van opdrachten, het telkens te laat komen, het in strijd handelen met interne richtlijnen, een opeenstapeling van ernstige incidenten, het plaatsen van onacceptabele uitingen op social media en het vertonen van verbaal of fysiek geweld op de werkvloer. Dit zijn slechts voorbeelden, want er bestaat geen bepaalde definitie van ernstig verwijtbaar handelen.

Samengevat

Je meot er dus rekening mee houden dat het vaak verplicht zal zijn om een transitievergoeding te betalen tenzij het de werknemer is die aanstuurt op het einde van de arbeidsovereenkomst (en je onze tip ter harte hebt genomen). Bij ernstig verwijtbaar handelen verspeelt de werknemer zijn recht op een transitievergoeding in elk geval.  

Wil je graag meer weten over de vergoeding die je mogelijk moet betalen of wil je graag weten hoe je daar onderuit kunt komen? Of heb je een buikpijndossier en ben je bang dat alleen maar van die werknemer afkomt als je hem de jackpot betaalt, wat je uiteraard niet van plan bent, mail ons gerust of schiet via deze link een afspraak in zodat we telefonisch met je kunnen sparren.

We vinden het alleen maar leuk als je ons benadert dus voel je niet bezwaard om contact op te nemen. Elk gesprek dat je met ons voert, levert je tips op en is dus waardevol.

Wil je liever meer informatie?
Lees dan onze volgende blogs:
Ontslag tijdens ziekte
De do’s and dont’s bij een zieke werknemer

Of download ons e-book waarin we drie gouden tips geven voor een perfect ontslagdossier. Hiermee bespaar je je veel geld en energie. En kun je weer doorgaan met wat je het liefste doet, namelijk jouw bedrijf nog succesvoller maken!

Ook interessant

huurovereenkomst opzeggen
Huurovereenkomst woning opzeggen? De spelregels!
Transitievergoeding-bij-tijdelijk-contract
Transitievergoeding bij tijdelijk contract