Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Huurder zit in de gevangenis. Kan je de huurovereenkomst beëindigen? 

huurder gevangenis

Je verhuurt een pand en komt er op een dag achter dat jouw huurder in detentie zit. Er zijn tal van redenen waarom jij niet wilt dat het verhuurde leeg komt te staan. Deze situatie roept daarom vragen bij je op en je wilt weten of je de huurovereenkomst kan beëindigen als de huurder in de gevangenis zit en hoe je dat dan kan doen. In de rechtspraak zijn er in de loop van de jaren regels ontwikkeld over het ontbinden van de huurovereenkomst als jouw huurder in detentie zit. Hier lees je wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Huurovereenkomst beëindigen omdat huurder in de gevangenis zit

De huurder wordt in het Nederlandse huurrecht beschermd. Helemaal als het gaat om woonruimte. Dit betekent dat het voor jou, als de verhuurder, niet altijd makkelijk is om de huurovereenkomst te beëindigen. Ook als je een goede reden hebt, bijvoorbeeld leegstand vanwege detentie, is het de vraag of je daarmee de huurovereenkomst kan beëindigen. Tegelijkertijd is het voor jou van belang dat je een lege huurwoning kan verhuren aan iemand die er wel in het gehuurde gaat wonen. Deze huurder kan dan wel zijn verantwoordelijkheid nemen voor wat er in de woning gebeurt.

Het uitgangspunt is dat een gedetineerde geen hoofdverblijf heeft in het verhuurde tijdens de periode dat hij in de gevangenis zit. Dit kan een tekortkoming zijn in de nakoming van de huurovereenkomst, met name als in de huurovereenkomst een clausule is opgenomen met de verplichting voor de huurder om het hoofdverblijf te houden. Ook kan er vanwege de detentie strijd ontstaat met het artikel 7:123 BW, waarin staat dat de huurder verplicht is om zich als een goed huurder te gedragen.

Uitzonderingen op de mogelijkheid om huurovereenkomst te beëindigen

Op basis van de rechtspraak blijkt dat de huurovereenkomst geregeld wordt ontbonden als de huurder in de gevangenis zit. De mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen geldt niet in alle gevallen. Er zijn situaties met zwaarwegende omstandigheden aan de kant van de huurder, waardoor de belangen van jouw huurder zwaarder wegen dan jouw eigen belangen. Een situatie waarbij je hieraan kan denken is als de huurder inderdaad in de gevangenis zit, maar binnen een afzienbare tijd al vrijkomt.

Soms komt een huurder met andere verweren als een verhuurder de huur wil beëindigen vanwege de detentie. Er wordt bijvoorbeeld een beroep op overmacht gedaan, maar dit verweer heeft normaal gesproken geen kans van slagen. Uit rechtspraak blijkt dat detentie niet valt onder overmacht. Een ander verweer dat vaker wordt gevoerd door huurders is dat de detentie ten onrechte is. Ook deze situatie komt voor het risico van de huurder. Soms oordelen rechters anders, maar dat is alleen in specifieke zaken. Neem voor de beoordeling van jouw situatie contact op met een advocaat huurrecht.

Advocaat gespecialiseerd in huurrecht

SPRAAQ advocaten adviseert en procedeert landelijk over huur en de rechten van verhuurders. Verhuurders kunnen ons als sparringpartner en advocaat inschakelen bij vragen over de (juridische) situatie rondom de verhuur van een winkel of bedrijfsruimte. Deze ruimte verhuur je in Nederland, bijvoorbeeld in Eindhoven, Maastricht, Groningen, Den Bosch, Amsterdam, Leeuwarden of Den Haag.

Ook interessant

Bedenktermijn-vaststellings-overeenkomst
Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste
Ontslag tijdens ziekte
Ontslag tijdens ziekte