neem contact met ons op 085 773 20 85
Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Zieke werknemer

Geen enkele ondernemer zit te wachten op ziek personeel. Dit is niet alleen nadelig voor de werknemer. Dit kan ook voor problemen zorgen op de werkvloer zorgen, het werk kan niet worden uitgevoerd (met alle gevolgen van dien). Ook zul je de werknemer ziek moeten melden bij de Arbodienst. Soms heeft iemand een griepje en is hij er weer na een week uitzieken. Maar er zijn ook situaties waarin sprake zal zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid.

De werknemer zal regelmatig door de bedrijfsarts gezien moeten worden en er dienen allerlei documenten opgesteld te worden, zoals een probleemanalyse en een plan van aanpak. Deze documenten moeten worden aangepast als de situatie verandert. Naast deze administratieve handelingen, moet de werknemer re-integreren. Dat kan inhouden dat de werknemer het eigen werk kan doen, maar dat moet soms aangepast worden. Het kan ook voorkomen dat een werknemer ander aangepast werk moet verrichten. Al met al ben je er druk mee, moet je het loon maandelijks doorbetalen terwijl de werknemer niet kan doen waarvoor hij is aangenomen.

Zieke werknemer neemt ontslag

Op een gegeven moment neemt deze zieke werknemer ontslag. Het lijkt te mooi om waar te zijn en je bent er maar wat gelukkig mee dat je op deze manier van die werknemer afkomt. Strik erom, eindafrekening opstellen en klaar. Maar werkt het wel zo?

Goed werkgeverschap als zieke werknemer ontslag neemt

Als een zieke werknemer zelf ontslag neemt, komt hij na afloop van de arbeidsovereenkomst niet in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. Het UWV zal van mening zijn dat de werknemer een benadelingshandeling heeft gepleegd doordat hij de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (die 104 weken duurt) vrijwillig heeft opgegeven en straft dit af door geen uitkering te verstrekken. De zieke werknemer neemt dus een ontzettend groot financieel risico.

Het is aan jou om de werknemer hierop te wijzen en je ervan te vergewissen dat de werknemer dit echt wil en de gevolgen kan overzien. De rechtspraak wijst namelijk uit dat dit als goed werkgever van jou wordt verwacht.

Je zult dus met de werknemer het gesprek aan moeten gaan en hem moeten uitleggen welk financieel risico hij neemt. Het is dan verstandig om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn opzegging in te trekken. Daarbij is het goed om de werknemer te laten weten dat hij zich kan laten adviseren door bijvoorbeeld het Juridisch Loket. Wat je met de werknemer hebt besproken, zul je moeten vastleggen.

Een personeelsdossier op bouwen bij een zieke werknemer

Voor het personeelsdossier is het belangrijk dat deze vastlegging de werknemer ook bereikt. Volstaan met een mailtje is niet genoeg, stuur die brief eveneens per aangetekende post. Als de werknemer alsnog bij zijn opzegging blijft, dan is het zaak ook dat goed vast te leggen zodat je juridisch gezien de mogelijkheid dat de werknemer op de opzegging terugkomt, helemaal dicht timmert.

Conclusie: Doe je dit niet goed, dan loop je het risico dat de zieke werknemer die ontslag heeft genomen. Nooit uit dienst is gegaan en ben je weer terug bij af.

Gerelateerde Blog berichten

spraaqwater in je mailbox?

Wees gerust, we maken er geen waterval van. En je kunt je altijd weer gemakkelijk uitschrijven.
SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button