neem contact met ons op 085 773 20 85

ALLES OVER Bouwrecht

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van alle facetten van het bouwrecht. Daarbij treden zij meestal op aannemers, onderaannemer en projectontwikkelaars over diverse facetten van het bouwrecht.

RETENTIERECHT

De wet heeft de aannemers (en onder omstandigheden de onderaannemers) een zeer sterk en effectief middel in handen gegeven om betaling van de opdrachtgever af te dwingen, namelijk het retentierecht. Kort door de bocht gezegd geeft dit de aannemer het recht de bouwplaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd op slot te doen, totdat de opdrachtgever de verschuldigde facturen voldoet. Aangezien dit een uiterst ingrijpend (incasso)middel is, zijn er strikte voorwaarden verbonden aan het inroepen van het retentierecht.

MEERWERK

Meerwerk zijn de werkzaamheden die niet in de aannemingsovereenkomst zijn opgenomen, maar wel door de opdrachtgever gewenst zijn. Als de aannemer en opdrachtgever met elkaar spreken over de extra uit te voeren werkzaamheden en de daar tegenover staande prijs is er niets aan de hand. Meerwerk wordt veelal pas een probleem als er wel extra werkzaamheden door de aannemer zijn uitgevoerd, maar hierover geen overleg tussen partijen is gevoerd. Met name daar waar het om de extra kosten gaat. Uitgangspunt bij meerwerk is dat de aannemer slechts gerechtigd is verhoging van de prijs te vorderen indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging die zal ontstaan door de uitvoering van het meerwerk (de waarschuwingsplicht).

OVERSCHRIJDING BOUWTERMIJN EN BOETE

In vrijwel iedere aannemingsovereenkomst staat een termijn opgenomen waarbinnen het werk door de aannemer moet worden opgeleverd. Deze termijn wordt ook wel de bouwtijd genoemd. Als het werk door de aannemer niet binnen de overeengekomen bouwtijd wordt opgeleverd, dan is de aannemer soms een contractuele boete aan de opdrachtgever verschuldigd. Of er een contractuele boete verschuldigd is en zo welk bedrag, is afhankelijk van hetgeen partijen in de aannemingsovereenkomst of toepasselijk voorwaarden zijn overeengekomen. In de veel gebruikte UAV 2012 staat bijvoorbeeld een boete van € 60,- per te laat opgeleverde dag opgenomen.

RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW

Veruit de meeste bouwgeschillen worden afgedaan middels arbitrage, veelal via de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Arbitrage is een vorm van rechtspraak waarbij één of meerdere (onpartijdige) arbiters een bindende uitspraak doen over het bouwrechtelijk geschil. Deze uitspraak heet een arbitraal vonnis. De belangrijkste reden dat partijen kiezen voor geschilbeslechting middels arbitrage, is dat de beoordeling veelal plaatsvindt door arbiters met (bouw)technische kennis en ervaring. Kennis en ervaring die veelal ontbreekt bij de ‘normale’ civiele rechter. Let op: partijen bieden arbitrage wel tijdig (te weten voor of uiterlijk bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst) overeen te komen, bij gebreke waarvan de arbiters mogelijk niet-ontvankelijk zijn om kennis te nemen van een bouwrechtelijk geschil.

ADVOCAAT BOUWRECHT

De advocaten van SPRAAQ Advocaten zijn door de wol geverfd daar waar het gaan om verschillende facetten van het bouwrecht. Ben je op zoek naar een bouwrecht advocaat? Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van onze advocaten van SPRAAQ Advocaten en laat u overtuigen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button