neem contact met ons op 085 773 20 85

Bouwtijd

Bouwrecht

Alles over bouwtijd

Onder bouwtijd wordt verstaan de termijn die aannemer heeft om het bouwwerk te realiseren. Doet hij er langer over dan is hij (mits tussen partijen overeengekomen) een boete verschuldigd.

Aanvang bouwtijd

De aanvang en het einde van de bouwtijd dient goed in de contractstukken te worden omschreven, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Bij de berekening van de bouwtijd dient vaak een onderscheid te worden gemaakt tussen werkbare en onwerkbare dagen. De onwerkbare dagen worden dan bij het berekenen van de bouwtijd niet meegerekend.

Onwerkbare dagen

Goed moet worden omschreven wat onder onwerkbare dagen dient te worden verstaan. Meestal vallen daaronder: de erkende rust- en feestdagen, collectieve vakantiedagen en de dagen waarop door slecht (onwerkbaar)weer niet gewerkt kan worden. Over de vraag wat onder een ‘onwerkbare dag’ moet worden verstaan wordt regelmatig gediscussieerd; zeker als dat niet goed in de contractstukken is omschreven. In veel contractstukken staat omschreven dat onder een onwerkbare dag moet worden verstaan de situatie dat door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende tenminste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt’. In die situatie ligt de bewijslast van de onwerkbare dag bij de aannemer. Het komt nogal eens voor dat deze dan verwijst naar een overzicht van de weergegevens van een weerstation uit de nabijheid van het werk. Maar dat is vaak niet voldoende, want dat zegt nog niet alles over de vraag of hij die dag wel/niet had kunnen werken. Als de te bouwen woning bijvoorbeeld op de betreffende dag al wind- en waterdicht was en er binnenwerk uitgevoerd had kunnen worden, dan zal de aannemer vaak niet vol kunnen houden dat hij door de weersomstandigheden niet had kunnen werken.

Verlenging bouwtijd

Als de aannemer aan ziet komen dat hij het werk niet binnen de overeengekomen bouwtijd gereed kan krijgen, dan doet hij er verstandig aan tijdig bouwtijdverlenging te vragen. Recht op verlenging van de bouwtijd bestaat veelal indien sprake is van overmacht, omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever komen en door of namens opdrachtgever tot stand gekomen wijzigingen in het werk.

Advocaat bouwrecht

De advocaten van SPRAAQ Advocaten hebben veel ervaring met de juridische vraagstukken rondom de bouwtijd van de aannemer. Bij vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met één van onze advocaten opnemen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button