neem contact met ons op 085 773 20 85

Meerwerk

Bouwrecht

Alles over meerwerk

Van meerwerk is sprake als er tijdens de bouw of verbouw van een project meer werkzaamheden worden verricht dan is overeengekomen in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van andere tegels in een badkamer of een extra muur. Met enige regelmaat ontstaan er discussies tussen de aannemer en de opdrachtgever over wie het meerwerk moet betalen.

WAARSCHUWINGSPLICHT

In de ideale situatie spreken partijen (na het sluiten van de aannemingsovereenkomst) schriftelijk af wat aan meerwerk wordt verricht en wat de kosten hiervan zijn. Beide partijen weten dan precies waar ze aan toe zijn en welk bedrag er bovenop de eerder overeengekomen aanneemsom moet worden betaald.

Het kan echter ook zo zijn dat er niets is afgesproken over het meerwerk. De wet biedt dan uitstel hoe om te gaan met het al dan niet mogen doorbelasten van de aanvullende kosten. Centraal staat daarbij de zogenoemde waarschuwingsplicht. Een aannemer kan slechts een verhoging van de aanneemsom vorderen op het moment dat hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging. Met tijdig wordt in ieder geval bedoeld dat de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen en de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld om hierover na te denken. Indien de aannemer de waarschuwingsplicht niet in acht neemt, bestaat de zeer reële kans dat het meerwerk niet voor vergoeding in aanmerking komt en daarmee ten laste van het resultaat van de aannemer komt.

UITZONDERING

Op de waarschuwingsplicht bestaat een uitzondering. De aannemer hoeft niet te waarschuwen voor een prijswijziging in geval van meerwerk, indien de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat de door hem gewenste aanpassingen gevolgen zouden hebben voor de prijs. Daarbij speelt onder meer de deskundigheid van de opdrachtgever een rol.

PRIJS VAN HET MEERWERK

Naast vorenstaande zien we dat er regelmatig discussie ontstaat over de hoogte van het in rekening gebrachte meerwerk. Als er niets is afgesproken voor het meerwerk, dan moet er een redelijke prijs voor het uitgevoerde meerwerk worden bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de prijs die de aannemer gewoonlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst rekent en ook met de door hem met betrekking tot die prijs gewekte verwachtingen. Als een richtprijs is afgegeven mag die richtprijs niet met meer dan 10% worden overschreden, tenzij daarvoor is gewaarschuwd.

ADVOCAAT MEERWERK

Heeft u te maken met een geschil over het verrichte meerwerk? Of zou u graag wat meer informatie willen met betrekking tot het bouwrecht? Uw SPRAAQ bouwrecht advocaat helpt u daar graag mee verder.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button