neem contact met ons op 085 773 20 85

Te late oplevering

Bouwrecht

Alles over een te late oplevering

Een aannemer heeft tijdens de bouw twee hoofdverplichtingen:
Dit artikel gaat over de verplichting tot tijdig opleveren van het werk.

Afspraken omtrent tijdstip oplevering

Om te bepalen of het werk op tijd is opgeleverd moet allereerst worden gekeken naar hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen. Meestal is in de aannemingsovereenkomst een zogenaamde ‘bouwtijd’ opgenomen. Het betreft de periode vanaf de start van de bouw tot aan het moment van daadwerkelijke oplevering. Dit wordt meestal weergegeven in werkbare dagen. De reden hiervoor is dat een aannemer geregeld te maken krijgt met dagen waarop het niet mogelijk is om te werken. Hierbij kan gedacht worden aan rust- en feestdagen of als op een dag niet meer dan 5 uur kan worden gewerkt als gevolg van het weer. Gemiddeld kent een jaar 180 werkbare dagen.

Het alternatief van het overeenkomen van een aantal werkbare dagen is het afspreken van een specifieke datum. Dan is het volgens vaste jurisprudentie zo dat er meestal vanuit gegaan wordt dat partijen de onwerkbare dagen ingecalculeerd hebben.

Overschrijding van de bouwtijd

Het kan gebeuren dat de overeengekomen bouwtijd wordt overschreden. In de meeste aannemingsovereenkomsten is daarvoor een boetebeding opgenomen, inhoudende dat een boete verschuldigd is voor elke dag dat de oplevering te laat geschied. Bij het enkele verstrijken van de bouwtijd/ overeengekomen opleveringsdatum gaat veelal het boetebedrag lopen. De boete wordt gezien als een gefixeerde schadevergoeding. De opdrachtgever hoeft op deze wijze niet de daadwerkelijke (vertragings)schade die hij heeft geleden te bewijzen. Een beroep op matiging van een eenmaal verschuldigde boete wordt niet vaak gehonoreerd.

Geschil boete oplevering

Soms wordt van u als aannemer een boete gevorderd, terwijl u van mening bent dat dit niet terecht is. Bijvoorbeeld wanneer het weer dusdanig slecht was dat er naar het oordeel van u als aannemer niet gewerkt kon worden. Of dat de oplevering niet heeft kunnen plaatsvinden door omstandigheden in de risicosfeer van uw opdrachtgever. U doet er als aannemer goed aan zoveel als mogelijk bij te houden welke dagen hij wel of niet (volledig) heeft kunnen werken en de reden waarom. De kans wordt dan kleiner dat er achteraf discussies ontstaan.

Advocaat te late oplevering

Heeft u een geschil met uw opdrachtgever over de oplevering van het bouwproject of wordt van u als aannemer een boete gevorderd? Uw gespecialiseerde bouwrecht advocaat van SPRAAQ Advocaten helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button