Nieuwe arbeidsrechtwetgeving in 2018

Nieuwe arbeidsrechtwetgeving in 2018 Het arbeidsrecht is non stop in beweging. Reden voor ons om een aantal wijzigingen op een rijtje te zetten. 1 | Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) De definitie dienstbetrekking wordt uitgebreid waardoor ook deze wet van toepassing is op bijna alle overeenkomsten waarbij arbeid wordt verricht tegen beloning. De wetgever heeft…

Het nieuwe kabinet en de Wet Werk en Zekerheid

Het nieuwe kabinet en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Als het aan het nieuwe kabinet ligt, komen de volgende wijzigingen in het arbeidsrecht eraan. Wij hebben ze op een rijtje gezet: 1 | Verlenging duur proeftijd Het wordt voor werkgevers mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan twee jaar een proeftijd…

Obesitas in het arbeidsrecht

Obesitas in het arbeidsrecht Dat overgewicht zorgt voor gezondheidsrisico’s is bekend. Overgewicht gaat gepaard met een groter risico op fysieke kwalen. Daar komt bij dat overgewicht tot psychische problemen kan leiden. Obesitas is een maatschappelijk probleem dat aandacht verdient, ook in het arbeidsrecht. Als obesitas leidt tot uitval, dient de werkgever 104 weken het salaris…

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst en het schriftelijkheidsvereiste Als tussen werkgever en werknemer afspraken zijn gemaakt over de beëindiging van het dienstverband en de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, dient de werkgever zich er van bewust te zijn dat de werknemer op grond van de wet zonder opgave van redenen deze overeenkomst alsnog schriftelijk kan ontbinden. Daarvoor heeft de…