Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Het huurrecht is nog niet zo eenvoudig

Er gelden namelijk vele (spel)regels
SPRAAQ Advocaten Huurecht

De regels uitgelegd

Huurrecht gaat over de regels rondom huur. Huur is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verplicht om de huurder het gebruik van een zaak of een deel daarvan te geven en de huurder verplicht zich op zijn beurt tot een tegenprestatie (zoals beschreven in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek). Vaak wordt huurrecht geassocieerd met het verhuren van woningen, kantoren, cafés of bijvoorbeeld opslagloodsen, maar het is ook van toepassing op het huren van bijvoorbeeld een auto of zonnepanelen.

Kenmerken huur

Uit de bovenstaande definitie blijkt dat huur twee belangrijke kenmerken heeft:

  • de verhuurder geeft de huurder het recht om een zaak te gebruiken en;
  • de huurder betaalt daarvoor een tegenprestatie.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, is er sprake van een huurovereenkomst en zijn de regels van het huurrecht van toepassing. Ongeacht het feit dat partijen zelf  in een overeenkomst een andere term gebruiken, bijvoorbeeld een gebruiksovereenkomst.

De spelregels liggen vast in het Burgerlijk Wetboek

De meeste regels van het huurrecht zijn te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:201 tot en met 7:310 BW). Daarnaast zijn er nog andere wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht (zoals het Besluit servicekosten en het Besluit kleine herstellingen).

Waarop is het huurrecht van toepassing?

Het huurrecht is dus van toepassing op het huren van huurobject. Belangrijk om te realiseren is dat afhankelijk van het soort huurobject bepaalde regels gelden. Sommige regels zijn van toepassing op alle huurobjecten. Het huren van roerende zaken (zoals een fiets of auto) laten wij op onze website buiten beschouwing. Buiten deze catagorie om zijn er drie (hoofd)categorieën aan te wijzen:

 

Huurder betaalt niet

Een niet betalende huurder is natuurlijk de nachtmerrie van iedere verhuurder. Of het nou gaat om een door jou verhuurder woning, winkelruimte, café of kantoorruimte.  In hoofdlijnen zijn er twee mogelijkheden om uw huurder aan te pakken:

  1. het starten van een (incasso)procedure: naast de achterstallige huurpenningen worden dan ook verschuldigde rente, boetes en buitengerechtelijke kosten meergevorderd;
  2. ontbinding / ontruiming vorderen: verder is het – zo nodig gecombineerd met onderdeel 1 – mogelijk om in een dagvaardingsprocedure ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen tezamen met de ontruiming van het gehuurde of in geval van spoed in een kort geding (alvast alleen de) ontruiming van het gehuurde.  In de regel wordt een verzoek tot ontbinding c.q. ontruiming toegewezen bij drie maanden huurachterstand en/of stelselmatige te late betaling.

Overlast huurder

Maar zeker net zo vervelend als een niet betalende huurder, is een huurder die flinke overlast veroorzaakt. Incidentele overlast is al niet prettig, maar zodra de overlast van jouw huurder stelselmatig wordt is het vaak noodzakelijk in te grijpen. Bij structurele overlast van huurder kan de kantonrechter (zo nodig in geval van spoed in kort geding) verzocht in te grijpen en simpel gezegd een einde te maken aan de huurrelatie.

looptijd huurovereenkomst winkelruimte

Voor een winkel, café of restaurant is de locatie vaak van groot belang. De locatie waarin de huurder investeert om van zijn exploitatie een succes te maken. Een huurovereenkomst voor winkelruimte (de middenstandsbedrijfsruimte) wordt daarom als uitgangspunt aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar. Dit wordt ook wel de termijnbescherming genoemd. Zowel de huurder, als de verhuurder kunnen de huurovereenkomst na afloop van de eerste 5 jaar opzeggen, waarbij 12 maanden opzegtermijn in acht genomen moeten worden.

Maar let op: als verhuurder kun je niet zomaar opzeggen. Naast het feit dat er tijdig opgezegd moet worden, heeft de verhuurder ook een opzeggrond nodig. Kort gezegd mag een verhuurder na afloop van de eerste 5 jaar alleen opzeggen als:

(i) de huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen of

(ii) hij het gehuurde nodig heeft voor dringend eigen gebruik (inclusief renovatie).

De verhuurder kan dus niet de huurovereenkomst opzeggen bijvoorbeeld omdat de verhuurder een huurder kan krijgen die een hogere huurprijs wil en/of kan betalen voor de winkelruimte. De huurder daarentegen mag zonder opgave van reden de huurovereenkomst opzeggen na de eerste termijn van 5 jaar.

Opzeggen huurovereenkomst na periode van 5 + 5 jaar

Een verhuurder heeft na afloop van de huurperiode van 5 + 5 jaar meer ruimte om de huurovereenkomst op te zeggen. Naast de twee opzeggingsgronden als hiervoor genoemd, kan de verhuurder de huurovereenkomst ook opzeggen indien:
(iii) de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (het dan niet alleen maar gaan om een gewenste hogere huurprijs);
(iv) de verhuurder krachtens een geldend bestemmingsplan een op het gehuurde liggende bestemming wil verwezenlijken of;
(v) de belangenafweging. Deze belangenafweging houdt in dat de rechter zal kijken naar de belangen van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst en de belangen van de verhuurder bij het eindigen van de huurovereenkomst. De rechter zal niet ‘zomaar’ de huurovereenkomst beëindigen. Dit zal de rechter alleen doen bij zwaarwegende belangen van de verhuurder.

Een goede opzegging is cruciaal

Een onjuiste opzegging van de huurovereenkomst kan grote gevolgen hebben. Zo kun je zomaar nog jaren vastzitten aan een huurder, terwijl je al lang en breed andere plannen hebt met het gehuurde. Het lijkt allemaal zo makkelijk ‘even opzeggen’, maar de praktijk leert dat een juiste, tijdige en correcte opzegging van essentieel belang is.

Ook daarom zijn wij. Wij zijn al jarenlang als advocaat werkzaam in het huurrecht en hebben al geadviseerd over honderden, als het er al niet meer zijn, opzeggingen. Als je contact met ons opneemt, plannen we snel een afspraak (en dat kan bij ons op kantoor of via Teams) zodat jij jouw rechtspositie op korte termijn helder hebt.

Als je vragen hebt of iets aan ons wilt voorhouden, schroom dan niet om de telefoon te pakken en ons te bellen zodat je weet waar je aan toe bent.

Over ons gesproken

Jouw huurrechtspecialist

Ik ga akkoord met de privacyverklaring