neem contact met ons op 085 773 20 85

HUURDER BETAALT NIET

Huurrecht

Alles over huurders die niet betalen

In de praktijk komt – helaas voor u als verhuurder – geregeld voor dat één van uw huurders de overeengekomen huurprijs niet of niet tijdig aan u betaald. Dat kan natuurlijk zijn omdat uw huurder van mening is dat er een reden is om geen of minder huur dan overeengekomen te voldoen (bijvoorbeeld als er sprake is van een gebrek aan het gehuurde). Maar we zien in de praktijk ook meer dan geregeld dat huurders bij liquiditeitskrapte er snel voor kiezen om de verhuurder als laatste te betalen. Als verhuurder kunt verschillende acties hiertegen ondernemen.

DAGVAARDINGSPROCEDURE

Ten eerste kunt u als verhuurder betaling van de verschuldigde huurpenningen vorderen via een incassoprocedure bij de kantonrechter. Alle huurkwesties moeten namelijk voorgelegd worden aan de bevoegde kantonrechter (en niet aan de rechtbank). Let op: bij het te laat betalen van de huur (die meestal voor de 1e van de komende kalendermaand ontvangen dient te zijn door de verhuurder), is de huurder op grond van de veelal toepasselijk ROZ-voorwaarden een boete verschuldigd, gelijk aan 1 of 2% van de huursom met een minimum van
€ 300,-. Daarnaast kunt u als verhuurder tevens buitengerechtelijke incassokosten vorderen.

ONTBINDING HUUROVEREENKOMST

Daarnaast kunt u als verhuurder onder bepaalde voorwaarden ontbinding (beëindiging) van de huurovereenkomst vorderen indien uw huurder de verschuldigde huurpenningen niet voldoet. Een rechter geeft hier echter niet zomaar toestemming voor. In de regel gaat een rechter pas tot ontbinding van de huurovereenkomst over indien uw huurder tenminste drie maanden huur onbetaald laat. Indien er binnen een jaar na een vorige uitspraak van de rechter opnieuw een huurachterstand is ontstaan, kan de rechter al sneller tot ontbinding overgaan. Vooruitlopende op een ontbindingsvordering in een dagvaardingsprocedure kan in een kort geding alvast ontruiming van het gehuurde gevorderd worden. In veruit de meeste gevallen komt het na een kort geding vonnis helemaal niet tot een dagvaardingsprocedure en bent u als verhuurder snel van uw niet betalende huurder af.

GEEN EIGENRICHTING TOEGESTAAN

Een veel door verhuurders aan ons gestelde vraag is: “Mijn huurder betaalt niet, mag ik hem de toegang tot het gehuurde ontzeggen en de sloten vervangen?”.  Het antwoord hierop is: nee, dat mag niet. Indien u dit als verhuurder doet, dan handelt (ook) u in strijd met de huurovereenkomst. Het vervangen van de sloten is te kwalificeren als eigenrichting, hetgeen wettelijk verboden is. Indien een verhuurder dit toch doet, dan kan de huurder in een kort geding toegang tot het gehuurde eisen, door afgifte van de sleutels van de vervangende sloten.

ADVOCAAT NIET BETALENDE HUURDER

Heeft u te maken met een niet betalende huurder? Uw gespecialiseerde huurrecht advocaat van SPRAAQ Advocaten kan u hierbij helpen.

Heeft u een vraag voor ons?

Uw SPRAAQmakers

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button