neem contact met ons op 085 773 20 85
HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREEN-KOMST WINKELRUIMTE

(290-bedrijfsruimte)

Huurrecht

Alles over huurovereenkomst winkelruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte wordt in de huurrechtpraktijk vaak ook wel een 290-bedrijfsruimte of winkelruimte genoemd. Niet alleen een winkel, maar bijvoorbeeld ook een hotel, restaurant en kapperszaak vallen onder de middenstandsbedrijfsruimte. Kort samengevat geeft de wet de volgende cumulatieve eisen om onder het begrip ‘middenstandsbedrijfsruimte’ te vallen:

LOOPTIJD HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

Bij de huurovereenkomst winkelruimte geldt als wettelijk uitgangspunt dat de huurovereenkomst duurt voor een periode van 5 + 5 jaar. De reden dat de wetgever er niet voor gekozen heeft om gelijk te kiezen voor een huurperiode van tien jaar, is omdat de huurovereenkomst van winkelruimte wel na vijf jaar moet kunnen worden opgezegd en dan met name door de huurder.  Als er een eerste huurperiode is overeengekomen voor korter dan vijf jaar, maar langer dan twee jaar, dan kan de huurder de overeengekomen huurtermijn vernietigen en een beroep doen op de termijnbescherming als voornoemd.

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE KORTE DUUR

Als verhuurder wilt u niet altijd direct een huurovereenkomst aangaan voor de periode van 5 + 5 jaar. Daarvoor biedt de huurovereenkomst winkelruimte voor bepaalde tijd de oplossing. De wet biedt
(op grond van artikel 7:301 BW) uw als verhuurder de mogelijkheid om met een huurder een huurovereenkomst voor korte duur aan te gaan, meer specifiek van maximaal twee jaren. Dit wordt ook wel de proefperiode genoemd. Daarbij kan zelfs afgesproken worden dat de huurovereenkomst van rechtswege (en dus zonder opzegging) eindigt. Maar let erop dat dit ook gebeurd of anders dat de huurovereenkomst tijdig en correct wordt opgezegd. Want anders wordt de huurovereenkomst automatisch toch weer omgezet in een huurovereenkomst van 5 + 5 jaar (te rekenen vanaf aanvangsdatum van de oorspronkelijke huurovereenkomst).

OPZEGGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE NA 5 JAAR

De huurovereenkomst van 5 + 5 jaar kunnen zowel de huurder, als de verhuurder na afloop van de eerste 5 jaar opgezegd worden. Hierbij dient dan een opzegtermijn van 12 maanden in acht genomen te worden. Daarbij is het goed om op te merken dat een verhuurder een huurovereenkomst alléén kan opzeggen met vermelding van één van de twee volgende opzeggingsgronden:

De verhuurder kan dus niet de huurovereenkomst opzeggen bijvoorbeeld omdat de verhuurder een huurder kan krijgen die een hogere huurprijs wil en/of kan betalen voor de winkelruimte. De huurder daarentegen mag zonder opgave van reden de huurovereenkomst opzeggen na de eerste termijn van 5 jaar.

OPZEGGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE NA PERIODE VAN 5 + 5 JAAR

Een verhuurder heeft na afloop van de huurperiode van 5 + 5 jaar meer ruimte om de huurovereenkomst op te zeggen. Naast de twee opzeggingsgronden als hiervoor genoemd, kan de verhuurder de huurovereenkomst ook opzeggen indien (iii) de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (iv) de verhuurder krachtens een geldend bestemmingsplan een op het gehuurde liggende bestemming wil verwezenlijken of (v) de belangenafweging. Deze belangenafweging houdt in dat de rechter zal kijken naar de belangen van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst en de belangen van de verhuurder bij het eindigen van de huurovereenkomst. De rechter zal niet ‘zomaar’ de huurovereenkomst beëindigen. Dit zal de rechter alleen doen bij zwaarwegende belangen van de verhuurder.

ADVOCAAT WINKELRUIMTE

Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat die alles weet over het huren of opzeggen van de huurovereenkomst winkelruimte? Bij SPRAAQ Advocaten bent u hiervoor aan het juiste adres.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button