neem contact met ons op 085 773 20 85
ONTRUIMINGSBESCHERMING

ONTRUIMINGS- BESCHERMING

Huurrecht

Alles over ontruimingsbescherming

Alles over ontruimings- bescherming

Anders dan bij de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte, geldt voor de huur van overige bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW (waaronder kantoorruimte) een zeer grote mate van contractvrijheid. Zo geldt er geen minimale huurtermijn of een termijnbescherming zoals geldt bij een huurovereenkomst winkelruimte. Uitgaande dat er juist is opgezegd en de ontruiming is aangezegd, betekent dit nog niet dat de huurder het gehuurde ook daadwerkelijk moet verlaten. Een huurder kan namelijk de rechter vragen om ontruimingsbescherming.

TWEE MAANDEN TERMIJN

Een huurder die een beroep op ontruimingsbescherming wenst te doen, dient dit te doen binnen twee maanden ná de datum waartegen de ontruiming is aangezegd. Zulks door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de bevoegde kantonrechter. Is de huurovereenkomst door de verhuurder alleen maar opgezegd en is de ontruiming niet aangezegd, dan gaat de twee maanden termijn voor het indienen van het verzoek tot ontruimingsbescherming ook nog niet lopen. Het tijdstip waartegen de ontruiming wordt aangezegd mag niet vóór het tijdstip waartegen wordt opgezegd liggen.

SCHORSING VERPLICHTING TOT ONTRUIMING

Is het verzoek tot ontruimingsbescherming tijdig gedaan, dan hoeft de huurder het gehuurde niet te ontruimen, totdat de rechter op het verzoekschrift heeft geoordeeld. In de praktijk zien we veel dat huurders die de gehuurde kantoorruimte niet willen verlaten, vrijwel aan het einde van de twee maand termijn een verzoekschrift tot ontruimingsbescherming indienen. Dit om zo de maximale termijn te benutten om maar niet te hoeven ontruimen.

BEOORDELING VERZOEK: AFWEGEN BELANGEN

De rechter zal bij de beoordeling van het verzoek tot ontruimingsbescherming de belangen van de huurder en verhuurder wegen. Komt de rechter tot het oordeel dat de belangen van de huurder zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder, dan zal het verzoek tot ontruimingsbescherming worden toegewezen voor een periode van maximaal één jaar. Na die maximale periode van één jaar zal de huurder echt moeten vertrekken, tenzij hij nogmaals ontruimingsbescherming vraagt. Dan zal er wederom een belangenafweging plaatsvinden. De eerste termijn van ontruimingsbescherming zal daarbij meegewogen worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een huurder wederom een termijn gegund krijgen om nog niet te hoeven ontruimen. In theorie kan de huurder ook daarna nogmaals een verzoek indienen, waardoor in totaal maximaal drie jaar ontruimingsbescherming kan worden gekregen.

GEEN ONTRUIMINGSBESCHERMING

In de volgende gevallen heeft een huurder echter geen recht op ontruimingsbescherming:

ADVOCAAT ONTRUIMINGSBESCHERMING

Wilt u als huurder (om welke reden dan ook) ondanks een opgezegde huurovereenkomst, toch langer in het gehuurde blijven en wilt u een ontruimingsbescherming aanvragen? Of wilt u als verhuurder juist voorkomen dat uw huurder ondanks uw opzegging langer in het gehuurde blijft zitten? Een huurrecht advocaat van SPRAAQ Advocaten kan u hierbij helpen. 

Voor vragen of een afspraak kunt u gerust contact met ons opnemen!

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button