neem contact met ons op 085 773 20 85

OVERLAST HUURDER

Huurrecht

Alles over overlast van een huurder

Overlast van een huurder kan in vele verschillende vormen en soorten voorkomen. Denk aan
geluids- of stankoverlast, (overmatig) drugs- en/of alcoholgebruik, vernielingen, bedreigingen e.d. Maar ook bijvoorbeeld aan een huurder die zonder toestemming huisdieren heeft in het gehuurde.

STRUCTUELE OVERLAST

In de regel kunt u als verhuurder weinig doen tegen incidentele, geringe overlast. Dit wordt anders indien het gaat om ernstige en/of structurele overlast van uw huurder. Dan geeft dit u als verhuurder de gelegenheid om (rechts)maatregelen te nemen tegenover uw huurder. Of het nou gaat om gehuurde woon- of bedrijfsruimte.

BEWIJS VERZAMELEN

Voordat ingegaan zal worden op de mogelijkheden die u als verhuurder heeft bij structurele overlast, is het van essentieel belang dat er bewijs met betrekking tot de overlast wordt verzameld. Denk aan verklaringen van omwonenden of beeld- en/of geluidmateriaal. Dit alles kan bij de beoordeling van het nader te behandelen ontbindingsverzoek een rol spelen.

ONTBINDING HUUROVEREENKOMST

Uw huurder dient zich zoals gezegd te gedragen als een goed huurder. Als de huurder structurele overlast veroorzaakt, handelt de huurder in strijd met de huurovereenkomst en de wet. Als dit ondanks verzoek en sommatie daartoe niet verbetert, dan kunt u als verhuurder de rechter verzoek de huurovereenkomst te ontbinden. Hoe omvangrijker de bewijsgaring van de overlast, hoe sneller de rechter zal besluiten de huurovereenkomst te ontbinden. De rechter maakt namelijk een belangenafweging tussen enerzijds het belang van de huurder om het gehuurde te mogen blijven huren en anderzijds het belang van verhuurder bij de gewenste ontbinding wegens de overlast. Is de overlast zodanig ernstig dat een bodemprocedure niet afgewacht kan worden, dan biedt een
kort geding mogelijk een oplossing.

ADVOCAAT OVERLAST HUURDER

Wordt u als verhuurder geconfronteerd met een huurder die maar overlast veroorzaken? Uw huurrecht advocaat van SPRAAQ Advocaten kan u helpen!

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button