neem contact met ons op 085 773 20 85

Alles over incasso

Incasso advocaat bij onbetaalde facturen

Niets is vervelender dat wanneer u als ondernemer aan uw klant zaken of diensten heeft geleverd, maar uw klant de daaropvolgende factuur domweg niet betaalt. Na het eerste vriendelijke telefoontje van uw kant wordt de betaling toegezegd. Volgens blijft het echter, ook na de eerste herinnering en daaropvolgende ingebrekestelling, stil. U heeft wel door dat u stappen moet ondernemen om de onbetaalde facturen geïncasseerd te krijgen, maar hoe werkt dat? Belangrijk is dat u eerst een incassoprocedure moet doorlopen met als doel om een vonnis te verkrijgen waarin uw klant veroordeeld wordt om aan u te betalen. Zonder vonnis kan u, maar ook een deurwaarder namelijk niets. Een incasso advocaat kan u helpen met uw vorderingen. 

Incassoprocedure

De gerechtelijke incassoprocedure wordt bij de rechtbank (kanton, civiel of kort geding) opgestart middels een dagvaarding. Bij rechtbankzaken moet dit middels een advocaat. In de dagvaarding staat onder meer vermeld wie de eisende partij is, wie de gedaagde partij is, wat de eisende partij van de gedaagde partij vordert en waarom. Verder staat in de dagvaarding waar (bij welke rechter en welke rechtbank) en wanneer (welke datum) de gedaagde partij in de procedure dient te verschijnen. Indien de gedaagde partij niet op de datum waartegen hij is opgeroepen in het geding verschijnt, dan wordt aan hem verstek verleend en komt er een verstekvonnis waarin de gedaagde partij veroordeeld wordt tot betaling van het gevorderde. Verschijnt de gedaagde wel in het geding, dan kan hij verweer voeren tegen het gevorderde middels een zogeheten conclusie van antwoord. Veelal komt na deze schriftelijke ronde een aantal weken later een comparitie van partijen, waarna er binnen afzienbare tijd door de rechter een vonnis gewezen wordt.

EXECUTEREN VONNIS

Na het succesvol doorlopen van de incassoprocedure kunt u met het verkregen vonnis in de hand overgaan tot het executeren van het vonnis. Dit houdt in dat (veelal tezamen met een deurwaarder) geprobeerd zal gaan worden om de – inmiddels veroordeelde – gedaagde daadwerkelijk tot voldoening van het vonnis over te laten gaan. In de praktijk zal de deurwaarder die met de executie van het vonnis is belast de veroordeelde partij eerst een bevel betaling doen, waarin de veroordeelde een laatste termijn van enkele dagen wordt geboden om aan het vonnis te voldoen. Voldoet de veroordeelde op dat moment hetgeen hij verschuldigd is, dan is hiermee de kous af en heeft u uw centen eindelijk binnen. Blijft de veroordeelde wederom in gebreke met betaling, dan kan er executoriaal beslag gelegd gaan worden op het vermogen van de veroordeelde. Denk hierbij aan het verkopen van een auto, het beslag leggen op de bankrekeningen, het leggen van loonbeslag ect. De daarmee gepaard gaande kosten worden tevens verhaald op de veroordeelde. Om gelden geïncasseerd te krijgen moet de veroordeelde wel (enig) vermogen hebben. Van een ‘kale kip kan men immers niet plukken’. Een incasso advocaat kan u helpen bij het beoordelen van de situatie waarin u een incassoprocedure wilt starten. 

GELDIGHEID VONNIS

Het komt dan ook voor dat de veroordeelde partij geen verhaal biedt, omdat hij op dit moment geen vermogen heeft of voor uw als schuldeiser kenbaar vermogen. Hoewel de rechter de andere partij heeft veroordeeld tot betaling, blijft u als ondernemer dan zitten met een oninbaar vonnis. U zou er voor kunnen kiezen om het faillissement van de andere partij aan te vragen als voldaan is aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Onder druk wordt in de praktijk immers veel vloeibaar. Gaat de andere partij echter daadwerkelijk failliet, dan heeft u als ondernemer met lege handen achter. Alternatief is dat u met het gewezen vonnis wacht tot het moment dat uw niet betalende klant weer beter bij kas zit. Een eenmaal gewezen vonnis blijft namelijk sowieso 20 jaar geldig. Let er wel op dat u tenminste éénmaal per vijf jaar de gehele vordering stuit middels een stuitingsbrief. Op grond van de wet verjaren namelijk alle zaken die bij het vonnis moeten worden voldaan binnen één jaar of kortere termijn, hieronder mede begrepen de wettelijke (handels)rente waarvoor uw niet betalende klant is veroordeeld. Door deze vordering op de juiste wijze te stuiten blijft ook de rente waartoe uw niet betalende klant is veroordeeld opeisbaar.

ADVOCAAT INCASSO Almelo

Heeft u een niet betalende klant die maar met smoesjes blijft komen of gewoon niets meer van zich laat horen? De ervaren incassoadvocaten van SPRAAQ Advocaten in Almelo kunnen u helpen met het effectief incasseren van uw vordering(en). Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de advocaten van SPRAAQ Advocaten die gespecialiseerd zijn in het incasseren van vorderingen en laat u overtuigen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button