neem contact met ons op 085 773 20 85

Beslag leggen

Incasso

Alles over beslag leggen

Indien u als ondernemer een of meerdere vorderingen heeft op uw niet betalende klant, dan zult u normaal gesproken eerst een bodemprocedure moeten opstarten. Pas als u aan het einde van een dergelijke procedure door de rechter in het gelijk wordt gesteld bij vonnis (een executoriale titel), kan de deurwaarder executoriaal beslag leggen op het vermogen van uw schuldenaar om zo te proberen de vordering voldaan te krijgen. Een dergelijke bodemprocedure neemt echter zo enkele weken of soms wel maanden tijd in beslag. De schuldenaar kan al lang en breed vermogenstanddelen verkopen of bezwaren en banktegoeden verdoezelen. Kunt u iets doen om dit te voorkomen? Het antwoord is simpel: jazeker, door conservatoir beslag leggen! Een advocaat beslaglegging kan u het juiste advies geven!

CONSERVATOIR BESLAG LEGGEN

U kan als schuldeiser namelijk conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van uw schuldenaar om zo uw vordering ‘te verzekeren’. Zo worden voor de duur van de bodemprocedure de beslagen tegoeden bij de bank op een aparte rekening gepakeerd en kan een beslagen onroerende zaak niet vrij van beslag verkocht worden. Voor het leggen van conservatoir beslag heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat zal namens u een beslagrekest indienen bij de bevoegde voorzieningenrechter. In een dergelijk beslagrekest wordt omschreven welke vordering(en) u op de schuldenaar heeft en wat de hoogte ervan is. De voorzieningenrechter beslist vervolgens na summier onderzoek, waarbij in de regel het verzoek wordt toegewezen. Belangrijk is dat de schuldenaar niet op de hoogte wordt gesteld van het verzochte beslag. Op deze wijze komt het beslag als een (onaangename) verrassing voor uw schuldenaar. Als de voorzieningenrechter het akkoord op het gewenste beslag heeft gegeven, schakelt uw advocaat een deurwaarder in om het beslag daadwerkelijk leggen.

WAAROP KAN U ALLEMAAL BESLAG LEGGEN?

Conservatoir beslag kan onder meer gelegd worden op:

UITSTEKEND DRUKMIDDEL

De praktijk leert dat het leggen van beslag niet alleen gebruikt wordt als middel om zekerheid te krijgen, maar ook als drukmiddel. Vooral het leggen van bankbeslag zet namelijk veelal een zodanige druk op uw schuldenaar, dat er alsnog snel tot betaling of tot het treffen van een gepaste regeling overgegaan wordt. Hierdoor is een inhoudelijke procedure vaak niet nodig en heeft u als schuldeiser het gewenste resultaat. Het leggen van conservatoir beslag is dus een uitstekend drukmiddel om snel resultaat te boeken. 

CONSERVATOIR BESLAG GAAT OVER IN EXECUTORIAAL BESLAG

Levert een gelegd conservatoir beslag niet direct een betaling c.q. passende regeling op, dan zal er geprocedeerd moeten worden. Normaal gesproken moet dit binnen veertien dagen nadat het beslag is gelegd. Dit geschiedt door het uitbrengen van de dagvaarding. Vervolgens dient de dagvaardingsprocedure doorlopen worden en komt er hopelijk snel een eindvonnis waarin u als schuldeiser uw vordering toegewezen krijgt. Op dat moment gaat het gelegde conservatoire beslag automatisch over in executoriaal beslag en kan tot executie overgegaan worden. Wordt er nog steeds niet vrijwillig door de schuldenaar tot voldoening van hetgeen waartoe hij/ zij veroordeeld is overgegaan, dan zal de deurwaarder overgaan tot betekening van het vonnis en wordt hem/ haar een laatste, korte termijn gegeven om alsnog aan het vonnis te voldoen. Blijft de betaling wederom achterwege, dan kan de deurwaarder overgaan tot uitwinning van de beslagen gelden of het verkopen van de beslagen roerende of onroerende zaak. Met de verkoopopbrengst van de beslagen goederen zal, na aftrekken van de deurwaarderskosten, ingelost worden op uw vordering.

KOSTEN CONSERVATOIR BESLAG

Om conservatoir beslag te kunnen leggen, moet rekening gehouden worden met advocaatkosten,  griffierechten en deurwaarderskosten. Voor de advocaatkosten zijn met de advocaten van SPRAAQ Advocaten veelal heldere, vaste afspraken te maken. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn vaste kosten die u als schuldeiser moet voorfinancieren. Bij toewijzing van de vordering komen deze op het bordjes te liggen van de schuldenaar. Net als (een gedeelte van) de advocaatkosten.

ADVOCAAT BESLAGlegging Almelo

Heeft u een niet betalende klant die maar met smoesjes op de proppen blijft komen of gewoon niets meer van zich laat horen? Een ervaren advocaat beslaglegging van SPRAAQ Advocaten in Almelo kan u helpen met het effectief incasseren van uw vordering(en) door het leggen van conservatoir beslag ten laste van uw schuldenaar. Heeft u vragen? Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de advocaten van SPRAAQ Advocaten die gespecialiseerd zijn in beslaglegging.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button