neem contact met ons op 085 773 20 85

Incasso facturen

Incasso

Alles over incasso facturen

Niets is vervelender dat wanneer u als ondernemer aan uw klant zaken of diensten heeft geleverd, maar uw klant de daaropvolgende factuur of facturen domweg niet betaalt. Maar welke stappen moet u ondernemen om tot een succesvolle incasso van uw vordering te komen?

Stap 1: Stuur een herinnering

Kort na de vervaldatum van uw onbetaalde factuur of facturen stuurt u uw debiteur een herinnering.

Stap 2: Neem telefonisch contact op

Blijft de betaling van uw factuur of facturen ondanks de herinnering nog steeds onbetaald, bel dan eens met uw debiteur. Door in gesprek te gaan met uw debiteur, kunnen er soms namelijk alsnog concrete (betaal)afspraken gemaakt worden. Daar komt bij dat u bij het hebben van contact vaak ook helder krijgt waarom uw factuur of facturen nog niet zijn voldaan.

Tip 1: Wanneer er een betalingsregeling wordt afgesproken, leg deze dan schriftelijke (op papier of per e-mail) vast.

Tip 2: Het is raadzaam van uw debiteur de eerste betaling van de betalingsregeling op korte termijn te verlangen. Zo weet u direct of uw debiteur serieus voornemens is de regeling correct na te komen.

Tip 3: Spreek korte betalingstermijnen af. Bijvoorbeeld wekelijks in plaats van één keer per maand. Op deze wijze houdt u de vinger aan de pols en kunt u snel doorpakken bij niet correcte nakoming van de betalingsregeling. Neem daarbij in de betalingsregeling ook altijd op dat de regeling automatisch komt te vervallen bij niet correcte nakoming, waarbij het gehele resterende openstaande bedrag direct opeisbaar is. 

Tip 4: Laat uw debiteur aanzienlijke bedragen onbetaald? Beding dan bij het totstandkoming van de betalingsregeling zekerheid. Hierbij kan gedacht worden aan een hoofdelijkheid van een andere, solvabele partij, of een pand- of hypotheekrecht. Hierdoor verschaft u zichzelf een betere (verhaals)positie. 

Stap 3: Stuur een aanmaning

Blijft uw debiteur de kop in het zand steken? Stuur hem/ haar dan een laatste aanmaning, waarbij u al kenbaar maakt dat bij het achterwege blijven van betaling van de factuur of facturen de vordering uit handen gegeven zal worden. Daarbij geeft u uw debiteur nog een laatste (korte) termijn voor betaling van uw factuur of facturen. Een termijn van drie tot vijf dagen is veelal meer dan voldoende.

Stap 4: Neem een incasso advocaat in de arm

Indien voornoemde stappen niet tot betaling van de openstaande factuur of facturen hebben geleid, dan is het verstandig het incassotraject te starten. Eerst zal uw incassoadvocaat uw debiteur een sommatiebrief sturen, waarbij uw debiteur gesommeerd wordt tot betaling van de vordering, vermeerderd met de verschuldigde incassokosten. Hierdoor komen de te maken kosten meestal op het bordje van uw niet betalende klant te liggen. Blijft betaling dan nog achterwege, dan kan uw incassoadvocaat direct doorpakken met een dagvaardingsprocedure, maar ook met een (conservatoire) beslaglegging of een faillissementsaanvraag.

advocaat incasso facturen

Een incasso advocaat nodig? De advocaten van SPRAAQ helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op!

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button