neem contact met ons op 085 773 20 85

incassoprocedure

Incasso

Alles over Incassoprocedure in kort geding

Veel bedrijven krijgen met regelmaat te maken met niet betaalde facturen. Indien de schuldenaar na een sommatiebrief weigert tot betaling over te gaan, kan een incassoprocedure op worden gestart. Het voeren van een incassoprocedure kan soms de nodige tijd beslag nemen, waardoor het opstarten van een kort geding bij de voorzieningenrechter een goede oplossing kan zijn. Een kort geding is een relatief snel middel om openstaande facturen betaald te krijgen. 

Wanneer kan ik kiezen voor een incasso kort geding?

Bij het aanspannen van een incasso kort geding is het van belang dat:
* de vordering relatief simpel is en niet wordt betwist. Een kort geding leent zich immers niet voor de behandeling van een complexe zaak;
* de schuldenaar eerst gesommeerd is door per aangetekende brief of deurwaardersexploot;
* er sprake is van een spoedeisend belang. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er financiële problemen kunnen ontstaan als de vordering niet snel wordt voldaan. 

Voorlopig oordeel

De voorzieningenrechter wijst in een kort geding procedure over het algemeen binnen twee weken vonnis. Dit betreft echter een voorlopig oordeel. Dit betekent dat de uitspraak geldt tot in een ‘gewone procedure’ de rechter een definitief oordeel geeft. De schuldeiser is echter niet verplicht om een vervolgprocedure op te starten. Veelal wordt de uitspraak in kort geding geaccepteerd door beide partijen. Op deze manier wordt een uitgebreide en tijdrovende procedure achterwege gelaten. 

Advocaat incasso kort geding

Worden uw facturen onbetaald gelaten en dreigen er hierdoor problemen bij u te ontstaan? SPRAAQ advocaten is gespecialiseerd in het opstellen van incassoprocedures in kort geding. Neem gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button