neem contact met ons op 085 773 20 85

Klachtenregeling

Spraaq Advocaten

Tevredenheid staat voorop

SPRAAQ advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot Stephanie Profijt, de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die hieronder staat beschreven.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

ARTIKEL 1 | BEGRIPSBEPALINGEN

In deze kantoor klachtenregeling wordt verstaan onder:

ARTIKEL 2 | TOEPASSINGSBEREIK

Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u een dagvaarding laten opstellen? De ervaren advocaten van SPRAAQ Advocaten kunnen u helpen. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de procesadvocaten van SPRAAQ Advocaten en laat u overtuigen.

ARTIKEL 3 | INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. De kantoorklachtenregeling is toegankelijk via de website van SPRAAQ advocaten en kan op verzoek worden toegestuurd.

ARTIKEL 4 | INTERNE KLACHTPROCEDURE

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button