HANDELSRECHT EN
ONDERNEMINGSRECHT

Het handelsrecht is een breed begrip

Het handelsrecht is een breed begrip. Je zou kunnen zeggen dat dit bijna alles omvat wat de ondernemer dagelijks aan juridische kwesties tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden, het onderhandelen over contracten, het opstellen en sluiten van overeenkomsten met opdrachtgevers of leveranciers. Het handelsrecht regelt onder meer hoe en wanneer overeenkomsten tot stand komen en wat de positie van partijen is zodra de gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Het ondernemingsrecht richt zich, zoals de naam al zegt op ondernemingen zoals een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap. Het ondernemingsrecht kan worden onderscheiden in vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht. Het ondernemingsrecht raakt de kern van de organisatie. Het is van belang om interne afspraken schriftelijk vast te leggen zeker wanneer binnen een onderneming meerdere personen samenwerken. Soms moeten de afspraken in statuten worden vastgelegd in statuten, maar doorgaans worden daarvoor samenwerkingsovereenkomsten opgesteld.

Wij adviseren en procederen regelmatig over:

  • aandeelhoudersgeschillen
  • aandeelhouders- en managementovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • algemene voorwaarden
  • het opstellen van en onderhandelen over contracten
  • geschillen over contracten
  • incasso‚Äôs, al dan niet gecombineerd met het leggen van beslagen
  • aansprakelijkheid
  • ontbinding en liquidatie van rechtspersonen

Uw SPRAAQ makers

Robert Kroon advocaat Almelo
Robert Kroon
Mark Bollen advocaat
Mark Bollen

Stel hier uw vraag

Heeft u een vraag over dit rechtsgebied? Maakt u dan gebruik van ons vragenformulier en stel geheel vrijblijvend uw vraag.
Bel mij terug

Wij bellen u graag op een voor uw gewenst dagdeel.


Op welk dagdeel mogen wij u bellen?

HEEFT U BEHOEFTE AAN JURIDISCHE BIJSTAND?