Direct juridisch advies nodig? Bel 085 773 20 85

Zo werkt civiele gijzeling!

Geen gehoor aan vonnis? Civiele gijzeling!

Wat is civiele gijzeling?

De gijzeling, ook wel lijfsdwang genoemd, is het zwaarste dwangmiddel dat ons recht kent. Hiertoe kan worden verzocht op het moment dat iemand blijft weigeren over te gaan tot nakoming, terwijl dit redelijkerwijs wel gewoon mogelijk is. Bij toewijzing van de vordering tot civiele gijzeling wordt overgegaan tot het opsluiten van de weigerachtige persoon in het huis van bewaring.

Zoals gezegd is een civiele gijzeling het zwaarste dwangmiddel. Een rechter zal hier daarom niet zomaar toe overgaan. Allereerst moet er een vonnis liggen waaruit blijkt dat de er een vordering is op de andere partij tot nakoming of een andere verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het afgeven van goederen of het ontruimen van een gebouw. 

Let op: een vordering tot (civiele) gijzeling kan niet als het gaat om het niet betalen van een geldsom.

Op het moment dat er niet vrijwillig aan het gewezen vonnis wordt voldaan, kan de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis ten uitvoer te leggen. Dit wordt ook wel executie genoemd. Pas als ook hier geen resultaat mee wordt bereikt en redelijkerwijs wel aan de vordering kan worden voldaan, kan een dagvaarding worden opgesteld om in kort geding civiele gijzeling te vorderen. Dit wordt gezien als het allerlaatste redmiddel om de vordering voldaan te krijgen (ultimum remedium). Iemand z’n vrijheid wordt hier immers mee ontnomen.

De voorwaarden voor gijzeling

VOORWAARDEN GIJZELING

Een vordering tot civiele gijzeling zal in de regel alleen worden toegewezen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er ligt een vonnis waaraan niet voldaan wordt;
  • De schuldenaar is redelijkerwijs in staat om aan het vonnis te voldoen;
  • Alle overige executiemiddelen hebben niet geleid tot resultaat;
  • De prestatie strekt niet tot betaling van een geldsom.

Er moet dus wel aan een aantal strenge voorwaarden voldaan worden, voordat de mogelijkheid tot civiele gijzeling om de hoek komt kijken.

Hoe lang kan iemand worden gegijzeld?

De civiele gijzeling kan voor de duur van maximaal één jaar worden opgelegd. De rechter bepaalt in een procedure de exacte periode. Daarnaast kan worden bepaald dat iemand meerdere keren ingesloten mag worden. Bijvoorbeeld als de overtreding zich opnieuw voordoet. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. De gegeven periode kan ook worden ‘ingekort’ door de gegijzelde zelf. Dit komt voor als iemand alsnog overgaat tot nakoming. 

Over ons gesproken

Dit is jouw advocaat

Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Mark Bollen