neem contact met ons op 085 773 20 85

Civiele gijzeling

Ondernemingsrecht

ALLES OVER Civiele gijzeling: wat is het en hoe werkt het?

ALLES OVER Civiele gijzeling: wat is het en hoe werkt het?

De gijzeling, ook wel lijfsdwang genoemd, is het zwaarste dwangmiddel dat ons recht kent. Hiertoe kan worden verzocht op het moment dat iemand blijft weigeren over te gaan tot nakoming, terwijl dit redelijkerwijs wel gewoon mogelijk is. Bij toewijzing van de vordering tot civiele gijzeling wordt overgegaan tot het opsluiten van de weigerachtige persoon in het huis van bewaring.

Executoriale titel

Zoals gezegd is een civiele gijzeling het zwaarste dwangmiddel. Een rechter zal hier daarom niet zomaar toe overgaan. Allereerst moet er een vonnis liggen waaruit blijkt dat de er een vordering is op de andere partij tot nakoming of een andere verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het afgeven van goederen of het ontruimen van een gebouw. 

Let op: een vordering tot (civiele) gijzeling kan niet als het gaat om het niet betalen van een geldsom.

Op het moment dat er niet vrijwillig aan het gewezen vonnis wordt voldaan, kan de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis ten uitvoer te leggen. Dit wordt ook wel executie genoemd. Pas als ook hier geen resultaat mee wordt bereikt en redelijkerwijs wel aan de vordering kan worden voldaan, kan een dagvaarding worden opgesteld om in kort geding civiele gijzeling te vorderen. Dit wordt gezien als het allerlaatste redmiddel om de vordering voldaan te krijgen (ultimum remedium). Iemand z’n vrijheid wordt hier immers mee ontnomen. 

Voorwaarden gijzeling

Een vordering tot civiele gijzeling zal in de regel alleen worden toegewezen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er ligt een vonnis waaraan niet voldaan wordt;
  • De schuldenaar is redelijkerwijs in staat om aan het vonnis te voldoen;
  • Alle overige executiemiddelen hebben niet geleid tot resultaat;
  • De prestatie strekt niet tot betaling van een geldsom.

Hoelang kan een persoon worden gegijzeld?

De civiele gijzeling kan voor de duur van maximaal één jaar worden opgelegd. De rechter bepaalt in een procedure de exacte periode. Daarnaast kan worden bepaald dat iemand meerdere keren ingesloten mag worden. Bijvoorbeeld als de overtreding zich opnieuw voordoet. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. De gegeven periode kan ook worden ‘ingekort’ door de gegijzelde zelf. Dit komt voor als iemand alsnog overgaat tot nakoming. 

Advocaat gijzeling

Advocaat gijzeling

Heeft u ook last van een schuldenaar die weigert zijn of haar verplichtingen na te komen? Vrijheidsbeneming is een zeer ingrijpende maatregel, waardoor alleen al de dreiging van een civiele gijzeling iemand veelal kan doen bewegen tot nakoming. Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag samen met u naar uw mogelijkheden.  

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button