neem contact met ons op 085 773 20 85

Turboliquidatie

Ondernemingsrecht

SLACHTOFFER VAN TURBO-LIQUIDATIE:
GA OP ZOEK NAAR BATEN

Turboliquidatie wettelijk toegestaan

De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om in situaties waarbij een rechtspersoon inactief is en geen baten meer heeft, deze op relatief eenvoudige wijze te beëindigen, zonder dat een vereffening nodig is. Omdat er wel sprake mag zijn van schulden kan op die manier een rechtspersoon met schulden ‘verdwijnen’, zonder dat er een curator (bij faillissement) aan te pas komt. Het is dan ook niet zo vreemd dat bestuurders die iets van een controle door een curator te vrezen hebben een faillissement proberen te voorkomen door gebruik te maken van deze zogeheten turbo-liquidatie en schuldeisers daarbij het nakijken geven. Veel schuldeisers laten het erbij zitten, omdat zij menen dat daarvoor een daar niets aan te doen is. Maar zeker indien er nog blijkt van een bate is er nog hoop voor de schuldeiser.

Op zaken naar baten

Het is voor een schuldeiser dan ook de moeite waard om nog eens goed naar het dossier te (laten) kijken en daarbij op zoek te gaan naar eventuele baten. Soms zit zo’n baat in een onverwachte hoek. Bijvoorbeeld de situatie waarbij de oud-bestuurder met een nieuwe vennootschap is ‘doorgestart’. Als door de ‘doorstarter’ niets aan de ontbonden vennootschap is betaald lijkt een baat aanwezig in de vorm van een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking (de doorstarter krijgt kortgezegd een door de geliquideerde vennootschap opgebouwde klantenportefeuille in de schoot geworpen zonder daarvoor te betalen). In de door de geliquideerde vennootschap gepubliceerde jaarrekeningen kan soms ook nog wel eens een aanwijzing voor een aanwezige baat worden gevonden. Denk aan de situatie dat volgens de laatste gepubliceerde jaarrekening nog sprake was van een (aanzienlijke) debiteurenpost en kort daarop de liquidatie heeft plaatsgevonden. De vraag kan dan worden gesteld of de debiteuren wel zijn geïnd en zo ja dat deze ten goede van de gezamenlijke schuldeisers zijn gekomen.

Toch een bate? Bestuurdersaansprakelijkheid

Toch een bate? Bestuurders-aansprakelijkheid

Als blijkt dat er een baat aanwezig was ten tijde van de ontbinding ligt de bestuurdersaansprakelijkheid van de oud-bestuurder die tot de turbo-liquidatie is overgegaan op de loer. Hij zou dan door de schuldeiser persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Aanvragen faillissement bij blijk van bate

Als blijkt dat er toch een bate was ten tijde van de turbo-liquidatie, kan de rechtbank verzocht worden de vereffening te heropenen. Op een dergelijke – toch wat complexe – procedure zit de achtergebleven schuldeiser vaak niet te wachten. Alternatief is het aanvragen van het faillissement van de inmiddels ontbonden vennootschap. Het door de van de turbo-liquidatie misbruik makende bestuurder gevreesde curatoren-onderzoek kan bij het daadwerkelijk uitspreken van het faillissement alsnog plaatsvinden. Het zal niet voor het eerst zijn dat een oud-bestuurder deze faillissementscontrole probeert te voorkomen door de vordering van de schuldeiser snel te betalen. Voor het aanvragen van het faillissement gelden diezelfde eisen, zoals deze normaal gelden bij een faillissementsaanvraag. Daar komt bij dat de achtergebleven schuldeiser ook aannemelijk moet maken dat er baten zijn verzwegen bij de turbo-liquidatie.

Advocaat slachteroffer turbo-liquidatie

Heeft u nog gelden te vorderen van een vennootschap die door turbo-liquidatie opeens niet meer bestaan? De advocaten van SPRAAQ Advocaten weten hier wel raad mee en kunnen samen met u eens kritisch gaan beoordelen of de turbo-liquidatie wel volgens het boekje is gegaan.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button