neem contact met ons op 085 773 20 85

Verzet faillissement

Ondernemingsrecht

Alles over verzet faillissement

Het kan om verschillende redenen gebeuren dat uw onderneming zonder dat u het wist opeens in staat van faillissement is verklaard. Als u dit ongedaan gemaakt wilt hebben moet er snel gehandeld worden zoals hieronder zal blijken.

FAILLISSEMENT AANVRAGEN

Indien een schuldeiser vorderingen onbetaald laat, kan het goed zijn dan één of meerdere schuldeiser(s) het faillissement aanvragen. De schuldenaar zal worden opgeroepen voor de faillissementszitting en kan vervolgens tijdens de bepaalde zitting verweer voeren tegen de faillissementsaanvraag.

NIET VERSCHENEN? BIJ VERSTEK FAILLISSEMENT

Indien de schuldenaar niet op de zitting verschijnt en de rechter oordeelt (i) dat de oproep van de schuldenaar wel rechtsgeldig is geschied en (ii) de schuldenaar in een toestand is komen te verkeren opgehouden te zijn met betalen, dan zal normaliter bij verstek het faillissement van de schuldenaar uitgesproken worden.

VERZET FAILLISSEMENT BINNEN 14 DAGEN

Komt u er na het uitspreken van het faillissement achter dat uw onderneming zonder dat u het wist failliet is verklaard of zijn de benodigde gelden om uw schuldeiser(s) te voldoen alsnog beschikbaar gekomen? Dan kunt u in verzet gaan tegen het uitgesproken faillissement. Het verzetschrift – dat opgesteld moet worden door een advocaat – moet binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement ingesteld worden.

BEOORDELING VERZET FAILLISSEMENT

In tegenstelling tot het instellen van hoger beroep tegen een faillietverklaring is het instellen van verzet tegen een faillietverklaring redelijk kansrijk. U zal als schuldenaar allereerst alsnog de vordering van de aanvrager(s) – niet zijnde de steunvordering(en) – dienen te voldoen of met deze voor de mondelinge behandeling van het verzet een betalingsregeling moeten treffen. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten voor de aangestelde curator, die zijn of haar werkzaamheden direct na het uitspreken van het faillissement zal opstarten. Het is derhalve van groot belang dat bij het voorbereiden van een verzet spoedig contact met de curator wordt opgenomen, teneinde zijn of haar kosten zo veel als mogelijk beheersbaar te houden. Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, dan bestaat er een grote kans op het slagen van het verzet en zal uiteindelijk het faillissement vernietigd worden. Uw onderneming is dan alsnog gered. 

LET OP BETEKENING

Tot slot nog een belangrijke tip om in de praktijk rekening mee te houden. De wet schrijft in artikel 8 lid 4 Fw voor dat (de advocaat van) de schuldenaar “uiterlijk op de vierde dag volgende op die waarop hij zijn verzoek heeft ingediend” het gedane verzetschrift, alsmede van de tijd voor de behandeling bij deurwaardersexploot aan de advocaat die het verzoek tot faillietverklaring heeft ingediend kennis gegeven. Hoewel in voornoemd artikel zelf geen directe sanctie gekoppeld staan aan de schending van dit voorschrift, wordt in de literatuur betoogd dat dit verzuim leidt tot niet-ontvankelijkheid. Niet vergeten dus!

ADVOCAAT VERZET FAILLISSEMENT

De ondernemingsrechtadvocaten van SPRAAQ Advocaten zijn zeer ervaren daar waar het gaat om het instellen van verweer tegen een bij verstek uitgesproken faillissement. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan veelal ook de bijstand worden verleend tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button