neem contact met ons op 085 773 20 85

arbeidsrecht

ruime ervaring in arbeidskwesties

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. In de arbeidsovereenkomst worden de afspraken tussen partijen vastgelegd. Dit is een bijzondere overeenkomst waarin onder andere zaken worden geregeld zoals de hoogte van het salaris, welke cao van toepassing is, de standplaats van de werknemer en de mogelijke gebondenheid van de werknemer aan een concurrentie- of relatiebeding. Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers over de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

ADVIES VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS OVER ARBEIDSRECHT

Daarnaast geven wij gedurende de arbeidsovereenkomst advies over diverse kwesties. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, over kwesties aangaande ziekteverzuim, ongeoorloofd gedrag door werknemers, problemen die werknemers ervaren op de werkvloer en uiteraard over ontslag.

SCHAKEL OP TIJD EEN ARBEIDSRECHT ADVOCAAT IN

Het is van belang om bij een (dreigend) ontslag op tijd een arbeidsrechtspecialist in te schakelen ongeacht of u werkgever of werknemer bent. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Onder de WWZ dient de werkgever een redelijke grond aan te kunnen tonen zodat de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan overgaan. Aangezien de wet limitatief omschrijft welke gronden een reden voor beëindiging van het dienstverband opleveren, is het meer dan ooit zaak om het personeelsdossier van de werknemer goed op orde te hebben en om advies in te winnen voordat bepaalde stappen door de werkgever worden gezet. Voor de werknemer betekent de komst van de WWZ dat, bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet of het opeisen van de transitievergoeding, sneller geprocedeerd dient te worden. De WWZ kent hele korte termijnen die, bij overschrijding ervan, niet gerepareerd kunnen worden. Ons advies is dan ook om bij een dreigend ontslag dan wel een reeds verleend ontslag op staande voet zo snel mogelijk een arbeidsrechtspecialist in te schakelen.

Wij hebben ruime ervaring in het procederen in arbeidskwesties. Onze voorkeur gaat er echter naar uit om in onderling overleg met de wederpartij tot een oplossing te komen. Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren, dan zullen wij uiteraard de strijd aangaan en u vakkundig door een procedure loodsen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

Uw SPRAAQ makers

SPRAAQ punt
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button