neem contact met ons op 085 773 20 85

dagvaarding

procesrecht

Alles over een dagvaarding

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is het processtuk waarmee een gerechtelijke procedure bij de rechtbank (kanton, civiel of kort geding) ingeleid wordt. In de dagvaarding staat onder meer vermeld wie de eisende en gedaagde partijen zijn, wat de eisende partij van de gedaagde partij vordert en waarom. Verder staat in de dagvaarding waar (bij welke rechter en welke rechtbank) en wanneer (welke datum) de gedaagde partij in de procedure dient te verschijnen. Alleen een deurwaarder mag in Nederland een dagvaarding uitbrengen aan een gedaagde partij, de zogeheten betekening. Dit houdt in dat de dagvaarding op de wettelijk voorgeschreven manier aan de gedaagde partij wordt uitgereikt. Dat kan zijn door het fysiek overhandigden van de dagvaarding aan de gedaagde partij, maar dat dan ook door het in gesloten enveloppe achterlaten van de dagvaarding op het ingeschreven adres van de gedaagde. Bij een natuurlijk persoon is dit het adres waar de persoon ingeschreven staat. Bij een rechtspersoon is dit het adres waar deze volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Een dagvaarding kan nooit rechtsgeldig worden betekend per e-mail.

Een dagvaarding ontvangen. Wat nu?

Op het moment dat de dagvaarding aan een gedaagde partij is betekend, dient deze gedaagde partij actie te ondernemen. Want als de gedaagde partij de dagvaarding naast zich neer legt, dan is het wachten op het verstekvonnis waarin hij/zij wordt veroordeeld tot hetgeen de eisende partij (terecht of onterecht) heeft gevorderd. Is de gedaagde partij het niet eens met hetgeen de eisende partij vordert in zijn dagvaarding, dan dient de gedaagde partij zich te stellen in de procedure en verweer te voeren. Bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging en mag de gedaagde zelf verweer voeren. Dient de gedaagde bij de rechtbank te verschijnen, dan kan de gedaagde alleen maar verweer voeren via een advocaat. Vanuit daar gaat de bodemprocedure verder.

Advocaat dagvaarding

Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u een dagvaarding laten opstellen? De ervaren advocaten van SPRAAQ Advocaten kunnen u helpen. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de procesadvocaten van SPRAAQ Advocaten en laat u overtuigen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button