neem contact met ons op 085 773 20 85

hoger beroep

procesrecht

Alles over HOGER BEROEP

INSTELLEN HOGER BEROEP

Wanneer een van de partijen het niet eens met is met de uitkomst van een vonnis van de rechtbank, kan er in de meeste gevallen hoger beroep ingesteld worden. Dit houdt in dat de zaak geheel of gedeeltelijke opnieuw voorgelegd kan worden, alleen nu aan het gerechtshof. Ook nieuwe feiten of omstandigheden kunnen voor het eerst in hoger beroep naar voren worden gebracht. Voorwaarde voor het instellen van hoger beroep is wel dat het moet gaan om een financieel belang van tenminste € 1.750,-. Hoger beroep kan alleen maar ingesteld worden door een advocaat.

TERMIJN HOGER BEROEP

De termijn voor het instellen van het hoger beroep in civiele zaken bedraagt drie maanden na de datum van het vonnis van de rechtbank of kantonrechter. Bij hoger beroep tegen een uitspraak in kort geding is de termijn slechts vier weken. Deze termijnen zijn harde, fatale termijnen. Het één dag te laat instellen van hoger beroep zal leiden tot niet-ontvankelijkheid. Na een uitspraak in kort geding gelden kortere termijnen.

VERLOOP PROCEDURE HOGER BEROEP

Het hoger beroep wordt ingeleid met een hoger beroepsdagvaarding. Hierin kunnen al direct de gronden (ook wel grieven genoemd) worden opgenomen, waaruit blijkt waarom de partij die in hoger beroep gaat (de appellant) het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank of kantonrechter. Deze grieven hoeven echter nog niet direct in de hoger beroepsdagvaarding. Dit kan ook (later) separaat bij memorie van grieven. Na het indienen van de memorie van grieven is de advocaat van de andere partij (de geïntimeerde) aan zet met het indienen van een schriftelijke reactie, de memorie van antwoord. Hierna kan het gerechtshof bepalen dat er een zitting komt. Ook kan het zijn dat het gerechtshof aan de hand van alle gewisselde processtukken (in eerste aanleg en het hoger beroep) al voldoende is voorgelicht en er direct wordt besloten om arrest te wijzen.

KOSTEN HOGER BEROEP

Om een zaak voor te leggen aan het gerechtshof dient de appellant griffierechten te betalen. Om als geïntimeerde verweer te kunnen voeren, moet eveneens griffierecht worden voldaan. Griffierechten zijn vaste kosten, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en raadpleegbaar zijn op de website www.rechtspraak.nl. Naast deze vaste kosten dient rekening gehouden te worden met te maken advocaatkosten. De partij die in het meest ongelijk wordt gesteld wordt veelal veroordeeld in de kosten. Dan hebben we het voornamelijk over de griffierechten en advocaatkosten van de andere partij, waarbij de advocaatkosten berekend worden volgens een vast liquidatietarief. Dus los van de werkelijke kosten van de advocaat, die in de praktijk hoger zijn.

ADVOCAAT HOGER BEROEP

Heeft u een vonnis waartegen u in hoger beroep wilt komen? Of gaat uw wederpartij in hoger beroep en wilt u professionele bijstand? De ervaren advocaten van SPRAAQ Advocaten kunnen u helpen met alle facetten van het hoger beroep. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de advocaten van SPRAAQ Advocaten die gespecialiseerd zijn in het hoger beroep en laat u overtuigen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button