neem contact met ons op 085 773 20 85

Kort geding

procesrecht

Alles over een kort geding

Sommige ontstane geschillen kunnen het oordeel van een reguliere dagvaardingsprocedure bij de rechtbank niet afwachten. Een dergelijke procedure kan namelijk zo vele maanden tijd in beslag nemen, nog los van de hoger beroep mogelijkheid die partijen veelal hebben.

KORT GEDING: SPOEDEISENDE BELANG

Kwesties met een spoedeisend belang kunnen daarom in een kort geding procedure voorgelegd worden. Zonder een spoedeisend belang zal een bodemprocedure afgewacht moeten worden. Of er sprake is van een spoedeisend belang, hangt af van verschillende factoren, waarbij er telkens een belangenafweging wordt gemaakt tussen die van de eiser en gedaagde. Daarnaast speelt de vraag mee hoe ingrijpend een gevraagde voorziening is.

VOORLOPIG OORDEEL

De voorzieningenrechter (de rechter in het kort geding) kan in het vonnis in kort geding alleen condemnatoir zijn. Dat wil zeggen dat een partij verplicht wordt iets te doen of verboden wordt iets te doen. Het vonnis kan niet declaratoir (vaststellen van een rechtstoestand) of constitutief (in het leven roepen, wijzigen of beëindigen van een rechtstoestand) zijn, omdat slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Zo kan een voorzieningenrechter in een civiele procedure geen overeenkomsten kan ontbinden of vernietigen. De rechter zal in kort geding een voorlopig oordeel moeten geven over de mate van waarschijnlijkheid dat de vordering ook in een bodemzaak zal worden toegewezen. In de praktijk gebeurt het zeer vaak dat het kort geding tot een schikking leidt of partijen zich neerleggen bij het oordeel van de voorzieningenrechter. Het kort geding is daardoor in veel gevallen een uiterst effectief middel om snel een geschil beslecht te krijgen.

SPOED PROCEDURE

Een kort geding procedure wordt aangevangen met het het opstellen van een kort geding dagvaarding. De eisende partij vraagt op basis van een concept-dagvaarding een zittingsdatum aan bij de voorzieningenrechter. Als eenmaal een zittingsdatum is bepaald, dan zal de dagvaarding door de ingeschakelde deurwaarder van eisende partij betekend worden aan de gedaagde om op de geplande zitting te verschijnen. De zitting kan in zeer spoedeisende gevallen al plaatsvinden binnen 24 uur. In de meeste gevallen zal de zitting binnen één of enkele weken plaatsvinden. De gedaagde partij kan -indien gewenst- voorafgaand aan de zitting bescheiden aan de voorzieningenrechter toezenden. Tijdens de zitting kan de gedaagde partij (al dan niet bijgestaan door een advocaat) verweer voeren tegen de vordering van eiser. Meestal wordt er na de mondelinge behandeling van het kort geding binnen één of twee weken een kort gedingvonnis gewezen. In zeer spoedeisende gevallen kan er nog op diezelfde dag als de zitting of direct na aflopen van de zitting vonnis gewezen worden.

ADVOCAAT KORT GEDING

Heeft u een geschil dat met spoed aan een rechter voorgelegd moet worden? Of bent u in kort geding gedagvaard en zoekt u bijstand? De ervaren advocaten van SPRAAQ Advocaten kunnen u helpen met een kort geding. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de kort geding advocaten van SPRAAQ Advocaten en laat u overtuigen.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button