neem contact met ons op 085 773 20 85
Voorlopig deskundigenbericht

Voorlopig deskundigen-bericht

procesrecht

Alles over voorlopig deskundigenbericht

Wat is een voorlopig deskundigenbericht?

Een rechter weet veel, maar soms is het verstandig om bepaalde, vaak technische geschilpunten voor te leggen aan een deskundige. Een gebrek aan deskundige informatie kan namelijk zorgen voor (bewijs)problemen tijdens een gerechtelijke procedure. Een partij kan zich hiervoor behoeden door een verzoek in te dienen voor een voorlopig deskundigenbericht. Dit verzoek kan voor een procedure worden ingediend middels een verzoekschrift.

Doel voorlopig deskundigenbericht

Het doel van een voorlopig deskundigenbericht is dat de partij beter kan beoordelen of hij of zij voldoende bewijs heeft om met succes een procedure te starten. Bij toewijzing van dit verzoek zal een deskundige zich uitlaten over relevante vragen en feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor de beslissing over het geschil. Zo zou bijvoorbeeld een ingenieur kunnen worden geraadpleegd over de veiligheid van een trappenhuis bij een geschil over het al dan niet goed plaatsen ervan of een hartchirurg over de uitvoering van een hartoperatie, bij een mislukte harttransplantatie. De vragen dienen in verhouding te staan tot de vordering en de daaraan ten grondslag liggende verwijten.

Toewijzingsvereisten verzoek

De behandelend rechter zal voor de toewijzing van een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht moeten beoordelen of:

  1. het verzoek ter zake dienend is;
  2. zulks voldoende concreet is en;
  3. het feiten betreffen die met het deskundigenbericht bewezen kunnen worden.

De afwijzingsgronden bij een verzoek tot een voorlopig deskundigenonderzoek zijn beperkt. Een verzoek kan worden afgewezen als het verzoek in strijd is met een goede procesorde, de bevoegdheid daartoe misbruikt wordt, het verzoek afstuit op een ander door de rechtbank zwaarwichtig geoordeeld bezwaar of de verzoeker bij toewijzing onvoldoende belang heeft.

Advocaat voorlopig deskundigenbericht

Heeft u een geschil, maar is een voorlopig deskundigenbericht nodig om het bewijs rond te krijgen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Heeft u een vraag voor ons?

SPRAAQ gebruikt uw gegevens alléén om contact op te nemen.

SPRAAQ logo
Shopping Basket

neem contact met ons op
085 773 20 85

LinkedIn logo
Call Now Button