tarieven

duidelijkheid vooraf

Over de door ons in rekening te brengen kosten kunnen wij afspraken maken. Zo werken wij in beginsel op basis van het vastgestelde uurtarief, maar indien de situatie zich daarvoor leent kunnen wij op voorhand vaste prijsafspraken maken, terwijl het soms ook mogelijk is te werken op basis van een (lagere) beloning in combinatie met een resultaatafhankelijke bonus. Duidelijkheid vooraf vinden wij erg belangrijk.

voor particulieren

Particulieren kunnen wij bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging, indien zij daarvoor in aanmerking komen.

Ook bestaat de mogelijkheid om bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in overleg met de werkgever onze kosten (deels) door de werkgever te laten vergoeden

advocaat van uw keuze

Daarnaast wijzen wij u er op dat, zodra u een procedure wilt starten of u wordt betrokken in een procedure en u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, uw verzekeraar verplicht is om uw zaak uit te besteden aan de advocaat van uw keuze. Een procedure kost u – afhankelijk van de polisvoorwaarden – dan niets en zo kunt u wel worden bijgestaan door de advocaat van uw keuze.
SPRAAQ punt